شنبه ۲۶ اسفند ۱۳۹۶

بیانیه توافق سطح خدمت

بازدید کننده محترم :

بدینوسیله توافق نامه سطح خدمات پورتال سازمانی اداره کل بندر و دریانوردی خرمشهر بشرح ذیل اعلام می گردد%

1- امکان ثبت و پیگیری درخواست ها و شکایات متقاضیان گرامی (در قالب میز خدمت) از طریق مراجعه به بخش ارتباط با ما ، ثبت و پیگیری شکایات 

2- امکان نظرسنجی از ارباب رجوع از طریق مراجعه به بخش ارتباط با ما ، نظرسنجی از ارباب رجوع 

3- اعلام مشخصات (شماره تلفن ، کدپستی ، ایمیل سازمانی ) از طریق مراجعه به بخش ارتباط با ما ، تماس با ما 

4- اعلام مشخصات شماره تلفن و ایمیل سازمانی مدیران از طریق مراجعه به بخش ارتباط با ما ، ارتباط با مدیران 

5- اعلام مناقصه و مزایده های بندر خرمشهر از طریق مراجعه به بخش مناقصه و مزایده در منوی اصلی تارنما

6- این پایگاه اینترنتی به صورت شبانه روزی در دسترس مشتریان است و در صورت بروز هرگونه اشکال و نقص فنی به نحو مقتضی اطلاع رسانی خواهد شد.

7- برای اعلام هرگونه گزارش خطا ، شامل خطاهای فنی و غیر فنی با دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات تماس خاصل شود.

8- تمامی بخش های تارنمای بندر و دریانوردی خرمشهر برای عموم قابل مشاهده و استفاده است و در حال حاضر نیازی به ثبت نام در سایت نمی باشد.