چهارشنبه ۹ فروردین ۱۳۹۶

ارتباط با ما -> ارتباط با مدیران

عادل دریس مدیر کل بندر

 • : اداره کل بندر و دریانوردی خرمشهر
 • : 06153507001
 • : 7001-4
 • : 06153513422
 • :

احمد شهریاری معاون دریایی و بندری

 • : اداره کل بندر و دریانوردی خرمشهر
 • : 06153507101
 • : 7101
 • :

صالح کوثری زاده معاون فنی و مهندسی

 • : 06153507116
 • : 7116
 • : 06153507117
 • :

سعید پویان راد معاون طرح و توسعه

 • : 06153521425
 • : 7035-6
 • :

اقبال زائر سلیمانی معاون اداری و مالی

 • : اداره کل بندر و دریانوردی خرمشهر
 • : 06153507065
 • : 7066
 • : 06153521089
 • :