چهارشنبه ۱۰ خرداد ۱۴۰۲
 

تسهیلات و خدمات - > امکانات منطقه ای

لیست امکانات منطقه ای   

ردیف

نام

تلفنآدرسآدرس اینترنتی
1
منطقه آزاد

منطقه آزاد

061-53264017-18

061-53267021

آبادان برم بلوارقایقرانی

سازمان منطقه آزاد اروند

info@arvandfreezone.com

2
هواپیمائی هما

هواپیمایی هما

061-53261157

آبادان - برم روبروی کلانتری 12-

هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران

------------

3
راه آهن

راه آهن

061-53522424

خرمشهر-میدان مقاومت-

ایستگاه راه آهن خرمشهر

------------

4
فرودگاه

فرودگاه

061-53262092-5

آبادان فلکه فرودگاه

فرودگاه آبادان

www.Airport.ir

5
هتل سبز

هتل سبز

061-53543501-4

خرمشهر - فلکه فرمانداری سابق - میدان معلم-

بلوار شهدای سازمان آب – روبروی شبکه بهداشت

------------

6
هتل کاروانسرا

هتل پارس کاروانسرا

061-53264002-9

آبادان - فلکه کاروانسرا (بریم) - هتل کاروانسرا

abadan@pars-hotels.com

7
پایانه مسافری

پایانه مسافری 

خلیج فارس

 061-53522801 

پایـانه مسافری دریـایی بین المللـی 

خلیـج فَـارس  - بندر خرمشهر 

------------

8
هوپاد دریا

شرکت 

کشتیرانی  

هوپاد دریا 

061-53520730

061-53527701

 خرمشهر - بلوار ساخلی - بین اداره بیمه و شهرداری - طبقه دوم شرکت کشتیرانی هوپاد دریا  (شعبه خرمشهر )

------------