چهارشنبه ۱۰ خرداد ۱۴۰۲
 
New Page 2

 

با افزایش رو به رشد تمایل سازمانها به استقرار سیستمهای مدیریت، همراستا با مأموریت و اهداف سازمان، اداره کل بندر و دریانوردی خرمشهر نیز با هدف ارائه خدمات با کیفیتی برتر  ، افزایش رضایت مشتریان، حفظ محیط زیست ، صرفه جویی در مصرف انرژی و افزایش ایمنی ذینفعان، اقدام به استقرار سیستم مدیریت یکپارچه IMS (سیستمهای مدیریت کیفیت ISO 9001، سیستم مدیریت محیط زیست ISO 14001 و سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای OHSAS 18001) نموده است.

این اداره کل با اتکا به نیروی انسانی توانمند و با پیاده سازی تفکر سیستمی در طی سالیان گذشته در سال 92 نیز موفق به اخذ گواهینامه سیستم مدیریت یکپارچه IMS از شرکت ایرانی- استرالیایی KQR  شد.

لازم به ذکر است پیاده سازی این سیستم از سال 86 آغاز و با حمایت مدیریت فرایندگرا و تکیه بر کارکنانی متعهد به بهبود مستمر در کلیه فعالیتهای اداره کل در سال 92 نیز برای هفتمین سال پیاپی نگهداری این سیستم را مورد تأیید ممیزان قرار داد.

New Page 1
خط مشی سیستم مدیریت یکپارچه