چهارشنبه ۱۰ خرداد ۱۴۰۲
 

جدول فاصله دریایی بندر خرمشهر تا بنادر مهم کشور و منطقه

 

فاصله دریایی (مایل )

نام بندر

37

ابو فلوس (عراق )

105

ام القصر (عراق )

185

شویخ(کویت)

185

دوحه (کویت)

185

شعیبه (کویت)

530

دبی

560

ابوظبی

540

جبل علی

250

دمام (عربستان)

425

قطر

112

بندر امام خمینی (ره)

179

بوشهر

573

بندرعباس