چهارشنبه ۱۰ خرداد ۱۴۰۲
 

انبارها و محوطه ها (انبار ترانزیت ، انبار سرپوشیده کالا ، انبار هانکار ، انبار روباز ، کانتینر یارد ، CFS ، انبار قضایی و ...)

 

نوع انبارمساحت (مترمربع)
کالاهای متفرقه۱۲۵۶۰۰ مترمربع
باراندازی کالاهای متفرقه۱۷۴۰۶۶متر مربع
انبار cps۱۲۰۰۰ متر مربع
محوطه کانتینری۱۶۷۷۶۱ مترمربع
اراضی پشتیبانی۲۰هکتار
مساحت کل بندر۲۳۰هکتار
اطلاعات بیشتر :

اسکله ها

نام اسکلهتعداد اسکله (پست)طول اسکله (متر)عرض اسکله (متر)عمق فعلی اسکله (متر)عمق طراحی اسکلهکاربریوضعیتتوضیحات
مسافری۲۱۰۰۲۱۱۵/۴۶مسافریفعال
خانیان۲۲۰/۲۶۷۳۰۷/۲۸کالای عمومی-روروفعال
اسکله ۱۱۵/۱۲۶۱۵۱۲/۳۹کالای عمومیفعال
اسکله ۲۱۱۴۳۵۵/۳۲۴۹کانتینریفعال
اسکله ۳۱۱۴۳۵۵/۳۲۱۰/۵۹کانتینریفعال
اسکله ۴۱۱۴۳۵۵/۳۲۵۹کانتینریفعال
اسکله ۵۱۱۴۳۵۵/۳۲۵۰/۴۹کانتینریفعال
اسکله ۶۱۱۴۳۵۵/۳۲۱۷/۴۹کانتینریفعال
اسکله ۷۱۱۴۳۵۵/۳۲۴۹کانتینریفعال
اسکله ۸۱۱۸۰۵۵/۳۲۲۰/۴۸کالای عمومیفعال
اسکله ۹۱۱۸۰۵۵/۳۲۴۸کالای عمومیفعال
اسکله ۱۰۱۱۸۰۵۵/۳۲۵/۵۶کالای عمومیفعال
اسکله ۱۱۱۱۸۰۵۵/۳۲۵/۵۶کالای عمومیفعال
اسکله ۱۲۱۱۸۰۵۵/۳۲۵/۵۶کالای عمومیفعال
اسکله ۱۳۱۱۸۰۵۵/۳۲۵/۵۶کالای عمومیفعال
امور دریایی۱۸۴۱۰۴۰/۳۶خدماتی – یدک کشهافعالنوساز
کیوال اروند۱۳۰/۱۹۰۱۵۵۵بارگیری سکوی نفتیفعالساخته شده توسط  شرکت تاسیسات دریایی
قوسی شکل۱۱۴۵۱۵۴۵پارکینگ شناورهافعالساخته شده توسط  شرکت تاسیسات دریایی
فیلیه۱۶۲۰۱۵۴۵کالای عمومیفعالبهره بردار شرکت تاسیسات دریایی
جمع۲۱۳۴۷۱

تجهیزات دریایی

ردیفنام شناورقدرت موتور (اسب بخار)
۱یدک کش خلیج فارس ۱۲۴۰۰HP
۲یدک کش خراسان۱۱۲۵HP
۳یدک کش پولاد۱۱۲۰HP
۴یدک کش پیوند۱۱۲۵HP
۵یدک کش ناصر ۳۹۰۰HP
۶قایق ناجی ۴۱۶۴۰HP
۷راهنما بر قیام ۸HP ۱۰۸۶
۸قایق رعد ۳HP ۴۰۰
۹قایق سار ۲HP ۲*۳۲۰

تجهیزات خشکی

ردیفنوع دستگاهتعداد
۱گنتری کرن۲
۲جرثقیل لیپهر۱

تجهیزات ترمینال کانتینر

ردیفنوع تجهیزاتتعداد (دستگاه)ظرفیت/قدرت
۱جرثقیل گات والد۱۱۰۰ تن
۲ریچ استاکر (پر)۵۴۵ تن
۳ریچ استاکر (خالی)۲۱۰ و ۸ تن
۴ریج تراک۱۱۶ تن
۵لیفتراک۲۱۵ تن
۶لیفتراک۱۱۲ تن
۷لیفتراک۱۱۰ تن
۸لیفتراک۱۵ تن
۹لیفتراک۸۳ تن
۱۰کشنده  ایویکو۸۳۳ تن
۱۱کشنده تربرگ۱۰۳۵ تن
۱۲کفی۲۰۳۳ و ۴۵ تن

تجهیزات ترمینال کالای عمومی

ردیفنوع تجهیزاتتعداد (دستگاه)ظرفیت/قدرت
۱جرثقیل۱۱۲۰ تن
۲جرثقیل۲۶۰ تن
۳جرثقیل۱۳۵ تن
۴جرثقیل۱۲۲۵ تن
۵جرثقیل۱۲۰ تن
۶جرثقیلIHI۱۳۰ تن
۷لودر  L۱۲۰۱۵ تن
۸لودر L۹۰۱۳ تن
۹کمپرسی۲۱۰و ۱۵ تن
۱۰کشنده کمر شکن۱۲ محور
۱۱لیفتراک۲۵/۱۳ تن
۱۲لیفتراک۲۱۰ تن
۱۳لیفتراک۷۷ تن
۱۴لیفتراک۱۰۵ تن
۱۵لیفتراک۹۵/۲ و ۳ تن
۱۶تراکتور۲۱۳۰ تن
۱۷کفی تراکتور۶۳۱۰ تا ۳۰ تن
۱۸کفی کمر شکن۱۴۰ تن
۱۹کفی کمر شکن۱۱۱ محور
۲۰کفی تریلر۱۲۵ تن

مشخصات2