چهارشنبه ۱۰ خرداد ۱۴۰۲
 

اطلاعات جغرافیایی بندر خرمشهر

بندر خرمشهر  درمحدوده ای به وسعت ۲۳۰ هکتار ، در شمال غربی خلیج فارس ایران و در محل تلاقی اروند رود و رودخانه کارون به طول شرقی  ۴۸درجه 10 دقیقه  و عرض شمالی ۳۶درجه و 26 دقیقه بر روی اراضی پست باتلاقی که طی هزاران سال از ته نشستها رسوبی اروند رود بوجود آمد.

موقعیت کشوری و استانی:

 

 

خرمشهر از جمله شهرهای مهم استان خوزستان است که در 120 کیلومتری جنوب غربی اهواز و 14 کیلومتری شمال غربی آبادان قراردارد .