چهارشنبه ۱۰ خرداد ۱۴۰۲
 

بندر خرمشهر ، محدودیت های بندری ، اطلاعات دریایی و موارد ایمنی در جهت ناوبری

 

1- بندر خرمشهر توسط رودخانه اروند به خلیج فارس متصل می گردد . طول رودخانه از دهانه اروند تا بندر خرمشهر 62 مایل دریایی است که نیازمند حضور راهنمای رودخانه ای (River pilot) روی کشتی می باشد .

2- در طول رودخانه بدلیل وجود مغروقه ها ناشی از جنگ بین ایران و عراق موارد ایمنی ناوبری باید رعایت گردد . (موقعیت تمام مغروقه ها در ادامه ذکر خواهد شد )

3- آب رودخانه در رده آب شیرین (fresh water) دسته بندی می گردد .

4- مسئولیت راهنمایی ، پذیرش ، پهلودهی و جداسازی و مالک اسکله ها و تجهیزات بندری ، اداره کل بندرو دریانوردی خرمشهر  می باشد ، همچنین مرجع اجرای قوانین دریایی بین المللی و کشوری نیز اداره کل بندر و دریانوردی خرمشهر می باشد .

5- در طول رودخانه وجود تورهای ماهیگیری و صیادان محلی حائز اهمیت و قابل توجه است و توصیه می شود کاملاً مراقب این موارد باشید .

6- بیشترین سرعت آب در رودخانه در حالت جزر 5 تا 5/4 گره دریایی و در حالت مد 4تا 5/3 گره دریایی می باشد .

7- سرعت مجاز درون رودخانه برای کشتی ها 10 تا 8 گره دریایی می باشد بجز مناطقی که تجهیزات دریایی و یا اسکله ها و یا حوضچه های دریایی وجود دارد . در این مناطق سرعت مجاز بین 5 تا 5/3 گره دریایی می باشد ، مشروط بر اینکه به این تجهیزات خسارتی وارد نشود . درصورت وارد آمدن خسارت ، سرعت باید به نوعی تنظیم گردد که از این امر جلوگیری شود .

 8- سرویس دهی راهنمای رودخانه (River pilot) به صورت 24 ساعته می باشد .

9- اعلام ورود کشتی ها باید حداقل 48 ساعت قبل توسط نماینده کشتی انجام شود .

10- کشتی ها 5/3 تا 4 ساعت قبل از رسیدن کشتی به دهانه اروند برای سرویس راهنمای رودخانه باید با ایستگاه رادیویی بعثت روی کانال 16 تماس برقرار کنند .