چهارشنبه ۱۰ خرداد ۱۴۰۲
 

معرفی بندر -> تجهیزات خشکی و دریایی

       

      تجهیزات و امکانات  بندر خرمشهر

 

تجهیرات ترمینال کانتینری

 

ردیف

نوع تجهیزات

تعداد (دستگاه)

ظرفیت / قدرت

1

گنتری کرن

2

40 تن

2

جرثقیل گات والد

1

100 تن

3

جرثقیل لیبهر

1

68 تن

4

ریچ استاکر (پر)

5

45 تن

5

ریچ استاکر (خالی)

2

10 و8 تن

6

ریج تراک

1

16 تن

7

لیفتراک

2

15 تن

8

لیفتراک

1

12 تن

9

لیفتراک

1

10 تن

10

لیفتراک

1

5 تن

11

لیفتراک

8

3 تن

12

کشنده  ایویکو

8

33 تن

13

کشنده تربرگ

10

35 تن

14

کفی

20

33 و 45 تن

تجهیزات ترمینال کالاهای عمومی

ردیف

نوع تجهیزات

تعداد (دستگاه )

ظرفیت / قدرت

1

جرثقیل

1

120 تن

2

جرثقیل

2

60 تن

2

جرثقیل

1

35 تن

3

جرثقیل

12

25 تن

4

جرثقیل

1

20 تن

4

جرثقیلIHI

1

30 تن

5

لودر  L120

1

5 تن

6

لودر L90

1

3 تن

7

کمپرسی

2

10و 15 تن

8

کشنده کمر شکن

1

2 محور

9

لیفتراک

2

5/13 تن

10

لیفتراک

2

10 تن

11

لیفتراک

7

7 تن

12

لیفتراک

10

5 تن

13

لیفتراک

9

5/2 و 3 تن

13

تراکتور

21

30 تن

14

کفی تراکتور

63

10 تا 30 تن

15

کفی کمر شکن

1

40 تن

16

کفی کمر شکن

1

11 محور

17

کفی تریلر

1

25 تن

 

تجهیزات دریایی

 

 

ردیف

نام شناور

قدرت مونور ( اسب بخار)

1

یدک کش خلیج فارس 1

2400HP

2

یدک کش خراسان

1125HP

3

یدک کش پولاد

1120HP

4

یدک کش پیوند

1125HP

5

یدک کش ناصر 3

900HP

6

قایق ناجی 4

1640HP

7

راهنما بر قیام 8

HP1086

8

قایق رعد 3

HP400

9

قایق سار 2

HP 320*2