چهارشنبه ۹ بهمن ۱۳۹۸
 
مسابقات فوتسال جام دهه فجر۱۲
مسابقات فوتسال جام دهه فجر۱۱
مسابقات فوتسال جام دهه فجر۱۰
مسابقات فوتسال جام دهه فجر۹
مسابقات فوتسال جام دهه فجر۸
مسابقات فوتسال جام دهه فجر۷
مسابقات فوتسال جام دهه فجر۶
مسابقات فوتسال جام دهه فجر۵
مسابقات فوتسال جام دهه فجر۴
مسابقات فوتسال جام دهه فجر۳
مسابقات فوتسال جام دهه فجر۲
مسابقات فوتسال جام دهه فجر۱
مسابقات فوتسال جام دهه فجر