چهارشنبه ۹ بهمن ۱۳۹۸
 
رژه شناورهای دریایی بمناسبت دهه فجر۷
رژه شناورهای دریایی بمناسبت دهه فجر۶
رژه شناورهای دریایی بمناسبت دهه فجر۵
رژه شناورهای دریایی بمناسبت دهه فجر۴
رژه شناورهای دریایی بمناسبت دهه فجر۳
رژه شناورهای دریایی بمناسبت دهه فجر۲
رژه شناورهای دریایی بمناسبت دهه فجر۱