چهارشنبه ۱۰ خرداد ۱۴۰۲
 
سازمان بنادر و دریانوردی/ارتباط با ما/نشانی بندر- (تماس با ما)

خرمشهر- میدان شهید مولودی - اداره کل بندر و دریانوردی خرمشهر

تلفن  :   3-06153522801

دورنگار :  06153522236

کد پستی : 6415913141

پایگاه اطلاع رسانی :   www.khorramshahrport.pmo.ir