چهارشنبه ۱۰ خرداد ۱۴۰۲
 

ارتباط با ما -> ارتباط با مدیران

علی عسکری مدیر کل بندر و دریانوردی خرمشهر

 • : اداره کل بندر و دریانوردی خرمشهر
 • : 06153507001
 • : 7001-4
 • : 06153513422

ستار جلیلیان معاون برنامه ریزی و توسعه منابع

 • : 06153507065-6
 • : 7066

شهنواز ایوبی ایوبلو معاون بندری و اقتصادی

 • : اداره کل بندر و دریانوردی خرمشهر
 • : 06153507101
 • : 7101

سعید پویان راد معاون فنی و مهندسی

 • : 06153507116
 • : 7116
 • : 06153507117

سید امین نجفی زاده معاون امور دریایی

 • : 06153507700
 • : 7700