شنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۹
 


    


 


 

 

شرح وظایف

 • نظارت در تنظیم اسناد اولیه قراردادهای نوسازی و تعمیر و نگهداری با همکاری امور پیمان و رسیدگی

 • نظارت بر رعایت اصول ایمنی و زیست محیطی در محیط کارگاه پروژه های اجرائی

 • نظارت بر حسن انجام خدمات پیمانکار و مشاور مطابق با شرایط پیمانهای فی مابین

 • مدیریت پروژه ها (فیزیکی- مالی) با همکاری قسمت کنترل پروژه

 • انجام مراحل تحویل موقت و قطعی پروژه ها با همکاری قسمتهای امور پیمان و رسیدگی و امور حقوقی و قراردادها

 • نظارت بر بهره برداری از تاسیسات و اماکن بندری مطابق با مفاد قراردادهای فی مابین و دستورالعمل های بهره برداری 

 

 

شرح وظایف

 • اجرای PM(نگهداری و تعمیرات) در خصوص تجهیزات دریایی و خودروهای تملیکی اداره بندر

 • انجام تعمیرات زیر آبی شناورها، خودروهای اداره بندر و همچنین درخواست خرید قطعات و لوازم یدکی مورد نیاز خودروهای اداره بندر

 • حفظ آماده بکاری تجهیزات دریایی

 • نظارت بر انجام صحیح نگهداری و تعمیرات تجهیزات ( PM ) و آزمایشات ارتعاشات و ترموگرافی و آنالیز روغن (CM ) تجهیزات ترمینال کانتینری

 • نظارت بر بهره برداری صحیح تجهیزات دریایی

 • برآورد و تأمین تجهیزات و دستگاه های مورد نیاز شناورها 

 

 

شرح وظایف

 • نظارت بر تهیه اسناد مناقصه و برگزاری مناقصات مطابق قانون و آیین نامه های برگزاری مناقصات وفق الزامات بندر

 • تهیه نامه های قراردادی

 • انجام مراحل پاسخ گویی به اختلافات پیمانکاران و مشاوران و برگزاری جلسات با آنها

 • نظارت بر عملکرد مالی قراردادهای پیمانکاران و مشاورین در طول اجرای پروژه تا مرحله تحویل قطعی و تسویه حساب  

 

 

 

 

شرح وظایف

 • شناسایی و بروز نمودن اطلاعات اسکله ها،سازه ها و تاسیسات ساحلی در محدوده نظارتی بندر

 • اطلاع رسانی و فرهنگ سازی در خصوص بند 22 ماده 3 آیین نامه سازمان بنادر و دریانوردی

 • تشکیل، تکمیل و ارسال پرونده متقاضیان تاسیس و ساخت و بهره برداری اسکله، سازه و تاسیسات ساحلی به کمیته صدور مجوز سازمان

 • بازدید های ادواری سه ماهه از ساخت و سازها و بهره برداری های اسکله ، سازه ها و تاسیسات ساحلی و گزارش به سازمان

 • برخورد قانونی با متخلفان ساخت و بهره برداری اسکله ها و سازه ها و تاسیسات ساحلی فاقد مجوز و ارجاع پرونده به مراجع ذیصلاح قضایی 

 

 

 

شرح وظایف

 • تهیه نیازسنجی و اولویت بندی انجام پروژه براساس نیازمندیهای بندری

 • نظارت بر حسن نظارت بر روند تهیه اسناد مطالعاتی

 • مدیریت پروژه ها تعامل با سازمان بنادر و دریانوردی جهت اخذ تاییدیه پروژه های مصوب بندر

 • انجام مراحل پیگیری و بررسی کد اعتباری پرو‍‍‍‍‍‍‍‍ژه و تایید آن

 • همکاری با واحد رسیدگی و پیمان جهت شناسایی و بکار گیری مشاور 

 

 

 

شرح وظایف

 • بررسی گزارشات پیشرفت پروژه

 • پیگیری تخصیص اعتبارات مورد نیاز (بصورت ماهانه طبق پیشرفت پروژه و یا موردی در طول سال)

 • برگزاری دوره های آموزشی در طول سال

 • تهیه و تدوین اهداف سالانه معاونت، ادارات و قسمت های تابعه واحد

  

 

چارت مهندسی و عمران