سه شنبه ۲۱ مرداد ۱۳۹۹
 

قوانین و مقررات - >دریایی - >دستورالعمل های بندر خرمشهر- >رعایت اصول و نکات حفظ محیط زیست دریایی

رعایت اصول و نکات حفظ محیط زیست دریایی

 1) نماینده شناور در بندر موظف است در زمان اعلام ورود شناور ، موجودی آب ، سوخت و مواد زائد نفتی  (R.O.B) و بیمه نامه معتبر را ارائه نماید . (کلیه شناورهای چوبی از این قاعده مستثنی است)

 2) تخلیه زباله کشتی ، فاضلاب ، مواد زائد بار و مهار کالا در اروندرود اکیداً ممنوع می باشد .

 3) کلیه شناورها ملزم به تفکیک و جمع آوری زباله در ظروف جداگانه و تحویل به بندر می باشند .

 4) تخلیه آب خن موتورخانه ، اسلاج ، روغن سوخته و دیگر مواد زائد نفتی در رودخانه اروندرود ممنوع بوده و با متخلف برخورد شدید قانونی می گردد .

 5) شستشوی عرشه و بدنه ، رنگ تراشی و رنگ آمیزی بدنه بیرونی شناور در بندر اکیداً ممنوع بوده ، رنگ آمیزی خطوط آبخور و بارگیری شناور فقط با کسب اجازه از امور دریایی مجاز خواهدبود .

 6) کلیه شناورها ملزم به نگهداری سوخت در مخازن اختصاص یافته بوده و استفاده از دیگر مخازن در این خصوص غیرقانونی بوده و درصورت مشاهده با متخلف برخورد شدید قانونی خواهد شد .  

 7) فرمانده شناور ملزم است در هنگام سوخت گیری نسبت به عدم نشتی ازکلیه اتصالات و لوله ها اطمینان داشته و یک نفر باید به طور دائم تا پایان سوخت گیری به همراه کپسول اطفاء حریق و وسایل مبارزه با آلودگی نفتی نظارت داشته باشد و درمواقع اضطراری نسبت به متوقف کردن سوختگیری و اطلاع رسانی به سوخت رسان ، فرمانده شناور و مسئولین بندر اقدام نماید .