دوشنبه ۲۶ مهر ۱۴۰۰
 

روش بزرگ نمایی صفحه در مرورگر

برای بزرگنمایی صفحه از کلیدهای میانبر صفحه کلید به شرح ذیل استفاده نمایید . 

بزرگ کردن  اندازه  صفحه  ==>  نگه داشتن کلیدهای  Ctrl و + 

کوچک کردن اندازه صفحه  ==>  نگاه داشتن کلیدهای  Ctrl و 

برگرداندن اندازه صفحه به حالت پیش فرض ==> نگه داشتن کلیدهای  Ctrl و 0