چهارشنبه ۱۰ خرداد ۱۴۰۲
 
سازمان بنادر و دریانوردی/حفاظت محیط زیست/مقابله با آلودگی های دریایی
 به بخش حفاظت محیط زیست ----->  مقابله با آلودگی دریایی خوش آمدید.

 


 

سازمان بنادر و دریانوردی براساس مفاد کنوانسیون های بین المللی مکلف شده تا نسبت به ایجاد ساز و کارهای مناسب جهت حفاظت محیط زیست دریایی اقدام نماید. در همین راستا بخش حفاظت محیط زیست دریایی اداره کل بندر و دریانوردی خرمشهر  با بهره گیری از نیروی متخصص و دستگاه های پیشرفته در راستای پیشگیری و مقابله با انواع آلودگی های دریا در حال خدمت رسانی به شرح ذیل  می باشد :

1- ترویج و اشاعه فرهنگ محیط زیست دریا

2- ایجاد تسهیلات لازم برای دریافت تمامی زائدات شناورها بر اساس ضمائم کنوانسیون مارپول

3- مقابله با آلودگی دریا با استفاده از بروز ترین تجهیزات مقابله با آلودگی دریا

3- طراحی واکنش در شرایط اضطرار مقابله با آلودگی نفتی با استفاده از تمامی ارگانهای درگیر در منطقه عملیاتی و نظارتی کانال اروند

4- نظارت بر اجرای استانداردهای ایمنی و زیست محیطی سوخت رسانی به شناورها

5- کنترل و پایش مستمر وضعیت زیست محیطی دریایی با استفاده از گشتهای روزانه دریایی با شناور اختصاصی

6- بازرسی مستمر از کشتی ها بر اساس ضمائم کنوانسیون مارپول

 7- دریافت زباله از شناورهای مستقر در اسکله های بندر خرمشهر

* فرماندهان کشتی های متردد به بندر  می توانند تقاضای تحویل مواد زائد خود را  از طریق نمایندگی خود و به صورت کتبی 24 ساعت قبل از ورود به بندر به بخش حفاظت محیط زیست دریایی بندر خرمشهر به شماره فکس  4207419 0632  ارسال نمایند و یا درخواست کتبی خود را در قالب فرمهای  مربوطه به دفتر مقابله با آلودگی دریا تحویل نمایند.

* خدمه شناورهای مستقر در اسکله های بندر خرمشهر می بایست زباله های جمع آوری شده را براساس طبقه بندی ضمیمه پنجم کنوانسیون مارپول هر روز صبح در پاکت مناسب  و تفکیک شده بر روی جایگاه های مربوطه  قرار دهند.

 جایگاه زباله شناورها واقع در اسکله های :

1- دو جایگاه در اسکله 8 و 9

2- دو جایگاه در اسکله چهار پست

 * گواهی نامه مربوطه پس از تخلیه زباله ، به فرمانده کشتی مذکور تحویل داده خواهد شد.

*  تعرفه دریافت براساس تعرفه مصوب سازمان بنادر و دریانوردی می باشد.

 در صورت مشاهده هر گونه آلودگی نفتی و غیر نفتی در رودخانه در رودخانه اروند ، دفتر مقابله با آلودگی دریا  بندر خرمشهر را مطلع  نمایید.

   مناطق حساس دارای تجهیزات دریایی ، اسکله ای و حوضچه ای، جهت کم کردن سرعت شناورها  

روبروی سکوی اروند(Crane

N      ً14     َ50      290

E      ً48     َ46      4

اروند کنار

 

N     ً56      َ57      290

E      ً21     َ30      48

بندر فاو

از

N     ً23      َ58      290

E      ً34     َ29      480

تا

    N        ً45      َ58      290 

         E      ً01    َ29      480  

پیچ قصر

N     ً58      َ00      300

E      ً52     َ26      480

خسرو آباد

N     ً38      َ09      300

E      ً34     َ24      480

بندر آبادان

از

N          ً39      َ18      300

E      ً49.40     َ17      480

تا

N     ً14      َ20      300                               

E      ً54     َ15      480                       

منطقه شناوه (اروندان 2)

N  ً22.9      َ23      300

E      ً57     َ10      480

بندر خرمشهر

N     ً36      َ25      300

E      ً45     َ09      480

کنوانسیون و پروتکلهای IMO  در حوزه محیط زیست دریایی که جمهوری اسلامی ایران به آنها ملحق شده است

 الزامات  بین المللی :

 • کنوانسیون بینالمللی جلوگیری ازآلودگی ناشی از کشتیها (ضمایم 1،2،3،4،5،6)  MARPOL 1973/78  
 • کنوانسیونجلوگیریازآلوگیدریاییناشیازدفع موادزائد و دیگر مواد (LC 1972)
 • کنوانسیونبینالمللی نجات دریایی  (SALVAGE 1989)    
 • کنوانسیون بینالمللی آمادگی، مقابله و همکاری در برابرآلودگی نفتی (OPRC 1990)
 • کنوانسیون مداخلهدرآبهای آزاد درصورتبروز سوانح آلودگی نفتی (INTERVENTION 1969)
 • پروتکل 1973 به کنوانسیون مداخله
 • پروتکل 1992 کنوانسیون بین المللی مسئولیت مدنی ناشی از خسارت آلودگی نفتی (CLC PROT 1992)
 • پروتکل 1992 کنوانسیون ایجاد صندوق بین المللی جبران خسارت آلودگی نفتی (FUND PROT 1992)
 • پروتکل آمادگی، مقابله و همکاری در برابر سوانح آلودگی ناشی از مواد خطرناک و سمی (OPRC/HNS 2000)
 • کنوانسیون کنترل سیستمهای مضر ضدخزه بر روی کشتیها (AFS 2001)
 • کنوانسیون درباره مسؤولیت مدنی برای خسارت آلودگی نفت سوخت کشتی (BUNKERS 2001)
 • کنوانسیون کنترل و مدیریت آب توازن و رسوبات کشتیها (BWM 2004) (هنوز لازم الاجرا نشده است.)

 معاهدات  منطقه ای :

1-       کنوانسیون منطقه ای کویت برای همکاری درباره حمایت و توسعه محیط زیست دریایی و نواحی ساحلی در برابر آلودگی (ROPME) 

2-      برنامه محیط زیست دریایی خزر (CEP)

 الزامات ملی :

قانون حفاظت از دریاها و رودخانه های قابل کشتیرانی در برابر آلودگی نفتی مصوب 89

بخش نامه های حفاظت محیط زیست دریایی مصوب و مورد تأیید  IMO

 1. BLG-17-9-Draft revised IGC Code

 2. BLG17-9-1-Editorial modification to draft revised IGC Code

 3. BLG17-9-2-Proposed modification of draft revised IGC Code

 4. راهنمای اجرایی کاهش خزه زدگی بر روی بدنه شناور

 5. Guideline on sunken oil- farsi

 6. MEPC 65-8-3-Guideline on sunken oil

 7. BLG17-12-INF 6ایین نامه  شناورهای پشتیبانی  فراساحل –osv

 8. BLG17-12 ایین نامه شناورهای پشتیبانی فراساحلی-OSV

 9. BLG17-8-IGF آیین نامه استاندارد سوختهای با نقطه اشتعال پایین یا گاز

 10. BWM.2.Cire.34-Rev-1

 11. -بخش نامه کد شیماییosv

 12. -استانداردهای تاسیسات کشتی سازی

 13. Mepc.2-circ.17

 14. 0il record book guidance-MEPC-Circ.736-Rev.2

 15. Caribbean ECA-MEPC.1-CIRe.755

 16. MEPC 62-AmendmentsII

 17. MEPC 62-AMENdmentsI

 18. -دستور العمل اجرایی مدیریت اب توازن بو سیله کشتیهای تحت پرچم کشتیهای ورودی به بنادر ایران

 19. اصلاحیه  پیشنهادی به ایین نامه سیستم های ایمنی اطفای حریق BLG 15-15

 20. بازنگری ایین نامه IGCاجرایی   BLG 15-INF.2

 21. بازنگری ایین نامه IGCاجراییBLG 15-10

 22. دستور العمل  اجرایی کنوانسیون سیستم های مضر ضدخزه بر روی کشتیها

 23. دستور العمل استفاده از مواد دیسپرنت در عملیات مقابله با الودگی نفتی در دریا

 24. دستور العمل استفاده از مواد جاذب برای از بین بردن الودگیهای نفتی در دریا

 25. بخشنامه سیستم های پردازش اب توازن تایدشدهBWM.2-Circ-23

 26. بخشنامه مهندسی  سیستم های پردازش اب توازن BWM-Circ.21

 27. بخشنامه AFS.S-Circ.3

 28. ASTM F631-99

 29. MEPC.2-Circ14

 30. Cire.2913

 

دانشجویانی که علاقمند به انجام پایان نامه دانشجویی در حوزه دریایی و بندری (محیط زیست دریایی ، حمل و نقل دریایی ، بندر و کشتیرانی ، و ... ) در اداره بندر و دریانوردی خرمشهر  می باشند، می توانند :

موضوع پایان نامه خود را در حوزه استراتژی تعریف شده از سوی سازمان بنادر و دریانوردی انتخاب و پس از اخذ تاییدیه پروپوزال خود از دانشگاه ، نسبت به تکمیل فرم مخصوص پیشنهاد طرح پژوهشی بندر که لینک آن در همین صفحه آورده شده است، اقدام نموده و فرم مربوطه را به واحد طرح و توسعه - اداره مطالعات و برنامه ریزی بندرخرمشهر جهت پیگیری و اخذ مجوز مربوطه ارسال نمایند .

 واحد دریایی و بندری  و به تبع آن ادارات زیر مجموعه بسته به موضوع پروژه ، در صورت اخذ مجوز مربوطه متعهد به ارائه حمایت های لازم به شما دانشجوی گرامی میباشد .               

باز هم خاطر نشان میگردد حمایت مالی از انجام پایان نامه هایی صورت می گیرد که به تایید اداره کل بندر و دریانوردی خرمشهر و سازمان بنادر و دریانوردی برسند. دانشجویانی که تمایل دارند موضوعی خارج از موضوعات مورد نیاز اشاره شده انتخاب نمایند نیز می بایست ابتدا  خلاصه پروپوزال تائید شده خود از طرف دانشگاه مربوطه را برای بررسی به بندر ارسال نمایند. نتایج بررسی از طریق تماس تلفنی یا پست الکترونیکی و یا طرق دیگر به اطلاع دانشجوی محترم رسانده خواهد شد.             

                                                   ثبت پبشنهاد فرم پژوهشی