شنبه ۴ اسفند ۱۳۹۷

اخبار

تقدیر از دریانورد بندر خرمشهر

تقدیر از دریانورد بندر خرمشهر

در مراسم تقدیر از دریانوردان نمونه کشور از دریانورد نمونه اداره کل بندر و دریانوردی خرمشهر تقدیر شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل بندر و دریانوردی خرمشهر، مراسم تقدیر از 38 دریانورد نمونه فعال سراسر کشور و شاغل در ارگان های دولتی و بخش خصوصی روز گذشته با حضور مدیر عامل سازمان بنادر و دریانوردی و جمعی از مسئولان کشوری برگزار شد.

در این مراسم در بخش تقدیر از دریانوردان ادارات کل بنادر کشور از سید محمد امین نجفی زاده (افسر دوم شناور با ظرفیت کمتر از 500 تن) نیروی اداره کل بندر و دریانوردی خرمشهر نیز تقدیر شد.

هفته گذشته در مراسم تقدیر از دریانوردان نمونه بندر خرمشهر، سید امین نجفی زاده به عنوان دریانورد نمونه این مجتمع بندری معرفی شده بود.


۱۱ تیر ۱۳۹۷ ۰۸:۱۳
روابط عمومی |
تعداد بازدید : ۲۴۶