دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸

اخبار

اجرای مانور مقابله، جمع آوری و پاکسازی آلودگی نفتی در بندر خرمشهر

اجرای مانور مقابله، جمع آوری و پاکسازی آلودگی نفتی در بندر خرمشهر

معاون دریایی اداره کل بندر و دریانوردی خرمشهر از اجرای مانور مقابله، جمع آوری و پاکسازی آلودگی نفتی خبر داد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل بندر و دریانوردی خرمشهر، مهدی فراهانی گفت: این مانور با هدف ارزیابی عملکرد، افزایش سطح آمادگی و توانمندی و دستیابی به هماهنگی تیم مقابله با آلودگی بندرخرمشهر در شرایط اضطرار و همچنین ارزیابی آماده به کاری تجهیزات اجرا شد.

وی در خصوص جزییات این مانور اظهار داشت: پس از اعلام شرایط اضطرار به مرکز جستجو و نجات فرعی مبنی بر وقوع آلودگی نفتی بین شناورهای مستقر در اسکله امور دریایی، تیم ارزیاب به موقعیت اعزام شد و پس از تأیید آلودگی و ارزیابی حجم و امکانات مورد نیاز برای مهار و جمع آوری آن، تیم مقابله با آلودگی به محل اعزام شد.

معاون دریایی اداره کل بندر و دریانوردی خرمشهر ادامه داد: پس از آن محدوده عملیات توسط فنس بوم مهار و آلودگی توسط اسکیمر جمع آوری شد.

فراهانی با اشاره به اینکه در مانور مقابله، جمع آوری و پاکسازی آلودگی نفتی یک فروند یدک کش و سه فروند قایق مورد استفاده قرار گرفت، اجرای این مانور در شب با هدف ارتقای سطح آمادگی تیم مقابله با آلودگی را ویژگی مهم آن بر شمرد.

۲۸ تیر ۱۳۹۷ ۱۶:۰۲
روابط عمومی |
تعداد بازدید : ۲۲۱