یکشنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۸

اخبار

بندر خرمشهر رتبه نخست جشنواره شهید رجایی خوزستان را کسب کرد

بندر خرمشهر رتبه نخست جشنواره شهید رجایی خوزستان را کسب کرد

اداره کل بندر و دریانوردی خرمشهر در جشنواره شهید رجایی استان خوزستان موفق به کسب رتبه نخست در شاخص های اختصاصی و عملکرد نظام آموزش کارکنان دستگاه های اجرایی استان در سال 1396 شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل بندر و دریانوردی خرمشهر، جشنواره شهید رجایی استان خوزستان روز گذشته همزمان با هفته دولت با حضور استاندار و مدیران دستگاه های اجرایی استان در سالن شهید هاشمی استانداری برگزار شد.

در این جشنواره که به منظور معرفی دستگاه های اجرایی برتر استان برگزار می شود، بندر خرمشهر در شاخص های اختصاصی و عملکرد نظام آموزش کارکنان دستگاه های اجرایی استان در سال 1396 رتبه نخست را کسب کرد.

بر اساس ارزیابی های صورت گرفته توسط سازمان برنامه و بودجه استان خوزستان در حوزه شاخص های اختصاصی بندرخرمشهر از میان 75 دستگاه مشمول ارزیابی، رتبه نخست را در شاخص های اختصاصی ارزیابی عملکرد کسب کرد.

همچنین با توجه به ارزیابی های بعمل آمده از عملکرد نظام آموزش کارکنان دستگاه های اجرایی استان در سال 1396 بندر خرمشهر در گروه اقتصادی، تولیدی و امور زیر بنایی نیز موفق به کسب رتبه نخست شد و با اهدای لوح سپاس و تندیس مورد تقدیر قرار گرفت.

سال گذشته اداره کل بندر و دریانوردی خرمشهر در جشنواره شهید رجایی خوزستان موفق به کسب رتبه اول در شاخص های اختصاصی ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی شده بود.


۵ شهریور ۱۳۹۷ ۰۷:۳۵
روابط عمومی |
تعداد بازدید : ۴۷۱