سه شنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۹
 

شرکتهای دریایی و بندری - > شرکت های تخلیه و بار گیری

 بهرامی

بهرامی

 • : صالح گستر آفرین
 • : 09360888050
الیاس نسلایه

الیاس نسلایه

 • : معراج بندر خرمشهر
 • : 061-53544626
امیر تشکری کیا

امیر تشکری کیا

 • : تعاونی آوای اروند
 • : 53522294
 • : 09166301071
بابک رفیعی طاقانکی

بابک رفیعی طاقانکی

 • : آرتین بنادر اروند
 • : 53535974
بهرام جلیلیان

بهرام جلیلیان

 • : ستاره ساحل کارون
 • : 09397185706
پرویز حاجی زاده

پرویز حاجی زاده

 • : حاجی بار خوزستان
 • : 09163339636
حاتم حسین زاده مطوری

حاتم حسین زاده مطوری

 • : امواج بحر خرمشهر
 • : 53541878
 • : 09161319266
حسن خدمتکاری

حسن خدمتکاری

 • : دریای جوشان خرمشهر
 • : 061-53527999
حسین سامری

حسین سامری

 • : پرزین جنوب (غیرفعال)
 • : 53527999
 • : 9362379607
حسین مساعد نژاد

حسین مساعد نژاد

 • : برنا توان خلیج فارس
 • : 53526802
 • : 09168165210
حلال حسنی نژادیان

حلال حسنی نژادیان

 • : امیدداران ساحل
 • : 061-53521790
 • : 09161313024
رامی ایجانی

رامی ایجانی

 • : آرمان تجارت خرمشهر
 • : 53526672
 • : 09166314517
سید ظاهر موسوی نژاد

سید ظاهر موسوی نژاد

 • : دریا مهر کارون
 • : 53528731
 • : 09166316538
سیدامیر بعاج زاده

سیدامیر بعاج زاده

 • : دریا پویان جنوب
 • : 061-53536941
 • : 09166318476
صادق معارجی پور

صادق معارجی پور

 • : سکوت ساحل اروند
 • : 61-53520961
عادل ترهنده

عادل ترهنده

 • : لنگرگاه اروند خرمشهر
 • : 53512921
 • : 09161324158
عباس نسلایه

عباس نسلایه

 • : کربلای خرمشهر
 • : 09169326871
عباس نسلایه

عباس نسلایه

 • : آفتاب بندر خرمشهر
 • : 53531278
 • : 09121341879
عبدا... دریس

عبدا... دریس

 • : شهرزاد کارون (غیرفعال)
 • : 9359628278
عبود علافی

عبود علافی

 • : اروندفتح خرمشهر
 • : 53527466
 • : 09163333600
عدنان بلادی

عدنان بلادی

 • : کارون بنادر جنوب
 • : 53522306
 • : 09166340636
علی بحرانی

علی بحرانی

 • : سلام بندر خوزستان
 • : 9166314293
علی پناه آریا نژاد

علی پناه آریا نژاد

 • : شهدای شلمچه (غیرفعال)
 • : 53522043
 • : 09166333521
فرشید خانیان سومار

فرشید خانیان سومار

 • : دریابرکت بنادر
 • : 061-53507629
 • : 09171611407
فریده ربیخی

فریده ربیخی

 • : ندای اروند جنوب
 • : 53527999
 • : 9169311272
محمد اهون بر

محمد اهون بر

 • : رضا خرم
 • : 061-53527999
 • : 09357679297
محمد رضا امیری فارسی

محمد رضا امیری فارسی

 • : سیراف گستر اروند
 • : 9123515973
محمود لک

محمود لک

 • : مرجان ساحل خلیج
 • : 09163321003
محمود نصیری

محمود نصیری

 • : آریا دیزل اروند
 • : 061-53507641
محمود وحیدزاده

محمود وحیدزاده

 • : نیکو بار عرشه (غیرفعال)
 • : 53527999
 • : 09161324493
مسعود جلیلیان

مسعود جلیلیان

 • : غروب نخلستان کارون(غیرفعال)
 • : 061-53523376
 • : 9163330724
مسلم وحیدزاده

مسلم وحیدزاده

 • : شمیم بندر اروند
 • : 61-53511035
منصور کارگر بیده

منصور کارگر بیده

 • : ناظر کاران بنادر اروند
 • : 061-53523460
نادر طهماسبی

نادر طهماسبی

 • : کاسپین فانوس اروند (غیرفعال)
 • : 061-53537586 , 061-53534534
نادیه کعبی نژاد پور

نادیه کعبی نژاد پور

 • : خین
 • : 53521464
 • : 09359084101
نجم فرحانی

نجم فرحانی

 • : امجاد جاوید خرمشهر
 • : 0916341396
نورا... شریفی

نورا... شریفی

 • : شقایق خرمشهر
 • : 53520431
 • : 9166342305
هادی جمشیدی

هادی جمشیدی

 • : دریادلان جنوب خرمشهر (غیرفعال)
حسین نواصر

حسین نواصر مدیرعامل

 • : معموری خرمشهر
 • : 53522767
 • : 09163619085
حمزه مهرافزا

حمزه مهرافزا مدیرعامل

 • : نوید بنادر جنوب
 • : 53528498
 • : 09166334644
 • : 53528499
رضا آل مرداو

رضا آل مرداو مدیرعامل

 • : اطمینان بندر خرمشهر (غیرفعال)
 • : 53522294
 • : 09169977338
عبدالرضا نیک نژاد

عبدالرضا نیک نژاد مدیرعامل

 • : بندر بویه
 • : 53529360
 • : 09161313318
 • : 53511797
کریم یوسفی شیخ رباط

کریم یوسفی شیخ رباط مدیرعامل

 • : پارسا ایمن بنادر جنوب
 • : 53527999
 • : 09161313429
 • : 53511695
محمد علی امیری

محمد علی امیری مدیرعامل

 • : پرتو مبین بندر
 • : 53522532
 • : 09166316383
یوسف صیاد

یوسف صیاد مدیرعامل

 • : کارون بندر خرمشهر
 • : 53512489
 • : 915704665
 • : 53511402
جهانبخش جلیلیان

جهانبخش جلیلیان مدیرعامل :

 • : ساحل بندر خرمشهر
 • : 061-53523376
 • : 09161319154
زکی حسین زاده رویس

زکی حسین زاده رویس مدیرعامل :

 • : دقیق بندر
 • : 061-53514506
 • : 09177679534
 • : 53514506
سید عبدا... نوری زاده

سید عبدا... نوری زاده مدیرعامل :

 • : پو یا اخگر جنوب
 • : 53526038
 • : 09166337506
شاهین عوده

شاهین عوده مدیرعامل :

 • : شکوه آبادان
 • : 53510532
 • : 9169344327
عباس ریلی نژاد

عباس ریلی نژاد مدیرعامل :

 • : طلوع پایدار خرمشهر
 • : 53531757
 • : 09166316432
عباس نسلایه

عباس نسلایه مدیرعامل :

 • : عادل بندر خرمشهر(غیرفعال)
 • : 53529467
 • : 0916324080
 • : 53529467
عبدا... شریفی

عبدا... شریفی مدیرعامل :

 • : سواحل اروند کنار
 • : 061-53514205
یونس سیاحی

یونس سیاحی مدیرعامل :

 • : هستی بنادر جنوب
 • : 09163318950
 • : 09163311895