جمعه ۱۸ آذر ۱۴۰۱
 
سازمان بنادر و دریانوردی/اداره مرکزی بازرسی و ثبت شناور ها/سایت اداره مرکزی بازرسی و ثبت شناورهای استان خوزستان
New Page 7

  استقرار اداره مرکزی بازرسی و ثبت شناورهای استان خوزستان در خرمشهر و وجود کارگاههای کشتی سازی در حاشیه رودخانه های اروند ، کارون و بهمنشیر ، امکان استفاده مالکان شناورها از تسهیلات مربوط به منطقه آزاد اروند و نزدیکی کارگاههای کشتی سازی به بنادر خرمشهر و آبادان ، وجود فرودگاه بین المللی در آبادان ، امکان انتخاب بنادر خرمشهر – آبادان – بندرامام خمینی"ره" به عنوان بنادر ثبت شناورها جهت حک در پاشنه شناورها ، وجود شعبات مؤسسات رده بندی داخلی آسیا و ایرانیان در خرمشهر همچنین وجود کارگاه تأمین و سرویس تجهیزات ایمنی شرکت دریا ایمن هرمز در بندر خرمشهر و شرکت (IESCO)   در بندر امام خمینی "ره" ؛ این اداره را بیش از پیش متمایز کرده است  .

 

 


New Page 20  

تعریف خدمت : ثبت آخرین تغییرات مربوط به شناورها ی تحت پرچم در جهت اجرای قوانین و مقررات ملی و بین المللی دریایی

سایر دستگاه های مرتبط در جهت انجام خدمت :  مراجع حقوقی و قضایی -   دفاتر اسناد رسمی مجاز به نقل و انتقال شناورها

قوانین و مقررات مرتبط با خدمت : قانون دریایی ایران  -  آیین نامه ثبت و بهره برداری شناورها – آیین نامه ثبت نقل و انتقالات و معاملات کشتیها و اصلاحات بعدی -  آیین نامه ثبت کشتیها و شناورها -  دستورالعملهای اجرایی صدور گواهینامه های ثبت و حداقل پرسنل مورد نیاز شاورها جهت دریانوردی ایمن و صدور سایر مدارک شناورها  

زمان میانگین برای سرویس : در صورت تکمیل کلیه مدارک مورد نیاز حداکثر ظرف 24 ساعت

هزینه های مربوط به انجام خدمت : بر اساس قانون دریایی -/5000 ریال برای درج هر تغییر در مشخصات یا خصوصیات کشتی  در گواهینامه ثبت –   تجدید ثبت 50% حق الثبت  -  المثنای گواهینامه ثبت 30% حق الثبت  و در مورد تجدید صدور گواهینامه حداقل خدمه مورد نیاز شناور ها-/000/250 ریال             ، -/000/640 ریال جهت آگهی فروش و یا تغییر نام شناورها

مدارک مورد نیاز برای انجام خدمت : مدارک مربوط به اثبات تغییرات در مالکیت شناورها ( مانند سند تنظیمی فقط توسط دفار اسناد رسمی مجاز به نقل و انتقال شناورها ) – مدارک مربوط به اثبات تغییرات در ظرفیت ،  در مشخصات موتور اصلی ،  در ابعاد  و نام شناورها  ( مانند گواهینامه های فنی و ایمنی صادره از سوی موسسات رده بندی مورد تأیید سازمان بنادر و دریانوردی ) – اظهارنامه ثبت

نحوه دسترسی به خدمت : مراجعه حضوری به اداره مرکزی بازرسی و ثبت شناورها

آدرس محل مراجعه : استان خوزستان –  خرمشهر -  میدان مقاومت -  بلوار شهدای شلمچه -  جنب صد دستگاه -  اداره مرکزی بازرسی و ثبت شناورها

تلفن  : 8-4206005     0632 و 06324206010

فکس : 4206006 0632 و 4206005  0632  و 06324206008

آدرس وب سایت http://khorramshahrport.pmo.ir :

هزینه های مربوط به خدمت :

مبلغ

نام بانک

کد شعبه

شماره حساب

نام صاحب حساب

توضیحات

500000 ریال

ملی

مرکزی خرمشهر

2176452204005

اداره کل بندر و دریانوردی خرمشهر

جهت درج تغییرات در گواهینامه ثبت

50% حق الثبت

//

//

//

//

جهت تجدید ثبت

30% حق الثبت

//

//

//

//

جهت صدور  المثنای گواهینامه ثبت

250000 ریال

//

//

//

//

جهت تجدید صدور گواهینامه حداقل خدمه

2500000 ریال

//

452

2176459001009

سازمان بنادر و دریانوردی

جهت آگهی فروش و یا تغییر نام شناور

 

 

تعریف خدمت : ابطال ثبت شناورهای تحت پرچم  در جهت اجرای قوانین و مقررات ملی و بین المللی دریایی 

سایر دستگاه های مرتبط در جهت انجام خدمت :وزارت ارتباطات و فن آوری اطلاعات جهت تجهیزات رادیویی شناورها-   گمرک -  دریابانی ناجا -  بانکها -  شرکت پخش فرآورده های نفتی – موسسات رده بندی مورد تأیید سازمان بنادر و دریانوردی -  مراجع حقوقی و قضایی -   دفاتر اسناد رسمی مجاز به نقل و انتقال شناورها  -  سازمان تأمین اجتماعی -  امور مالیاتی – سایر بنادر

قوانین و مقررات مرتبط با خدمت : قانون دریایی ایران  -  آیین نامه سازمان بنادر  و دریانوردی -  آیین نامه بندرهای ایران –  آیین نامه ثبت و بهره برداری شناورها – آیین نامه ثبت نقل و انتقالات و معاملات کشتیها و اصلاحات بعدی -  آیین نامه ثبت کشتیها و شناورها -  کنوانسیونها و آیین نامه های بین المللی الحاقی جمهوری اسلامی ایران  مصوب سازمان جهانی دریانوردی (IMO) -   دستورالعملهای اجرایی صدور گواهینامه های ثبت ، ابطال ثبت و  حداقل پرسنل مورد نیاز شاورها جهت دریانوردی ایمن و صدور سایر مدارک شناورها  

زمان میانگین برای سرویس : در صورت تکمیل کلیه مدارک مورد نیاز حداکثر ظرف 48 ساعت

هزینه های مربوط به انجام خدمت  :                             ریال جهت صدور گواهیامه ابطال ثبت

640000 ریال جهت آگهی ابطال ثبت شناور ها بجز قایقها

 

نحوه دسترسی به خدمت : مراجعه حضوری به اداره مرکزی بازرسی و ثبت شناورها

آدرس محل مراجعه : استان خوزستان –  خرمشهر -  میدان مقاومت -  بلوار شهدای شلمچه -  جنب صد دستگاه -  اداره مرکزی بازرسی و ثبت شناورها

 تلفن :          06324206010   و     8-06324206005

فکس : : 4206006 0632    و   206005  0632 

              06324206008

آدرس وب سایت       http://khorramshahrport.pmo.ir   

هزینه های مربوط به خدمت :

مبلغ

نام بانک

کد شعبه

شماره حساب

نام صاحب حساب

توضیحات

10000 ریال

//

مرکزی خرمشهر

2176452204005

اداره کل بندر و دریانوردی خرمشهر

جهت صدور گواهینامه ابطال ثبت

 

 

 

 

 

 

New Page 20
 
 تعریف خدمت:  ثبت شناورها به منظور اعمال حاکمیت جمهوری اسلامی ایران  در آبهای تحت حاکمیت  و سرزمینی در جهت اجرای قوانین و مقررات ملی و بین المللی دریایی

سایر دستگاه های مرتبط در جهت انجام خدمت : وزارت  بازرگانی و امور خارجه در مورد شناورهای وارداتی –  وزارت ارتباطات  جهت تجهیزات رادیویی شناورها-  وزارت صنایع و  شرکتهای کشتی سازی - گمرک -  دریابانی ناجا -  بانکها -  شرکت پخش فرآورده های نفتی – موسسات رده بندی مورد تأیید -  مراجع حقوقی و قضایی -   دفاتر اسناد رسمی مجاز به نقل و انتقال شناورها  -  سازمان تأمین اجتماعی -  امور مالیاتی

قوانین و مقررات مرتبط با خدمت : قانون دریایی ایران  -  آیین نامه سازمان بنادر  و دریانوردی -  آیین نامه بندرهای ایران –  آیین نامه ثبت و بهره برداری شناورها – آیین نامه ثبت نقل و انتقالات و معاملات کشتیها و اصلاحات بعدی -  آیین نامه ثبت کشتیها و شناورها -  قانون حفاظت و بهره برداری از منابع آبزی جمهوری اسلامی ایران -  کنوانسیونها و آیین نامه های بین المللی الحاقی جمهوری اسلامی ایران  مصوب سازمان جهانی دریانوردی (IMO ) -  آیین نامه ایمنی و نحوه  بازرسی از شناورهای غیرکنوانسیونی -  دستورالعملهای اجرایی صدور گواهینامه های ثبت و حداقل پرسنل مورد نیاز شاورها جهت دریانوردی ایمن و صدور سایر مدارک شناورها  

زمان میانگین برای سرویس : در صورت تکمیل کلیه مدارک مورد نیاز حداکثر ظرف 48 ساعت

مدارک مورد نیاز برای انجام خدمت : مدارک مربوط به احراز مالکیت اتباع ایرانی بر شناور طبق قانون دریایی به میزان حداقل 51% ( مانند قراردادساخت در مورد شناورهای نوساز  ،  اصل سند خرید و تحویل و تحول شناور به تأیید مقامات کنسولی لیران در کشور مبدأ و ترجمه رسمی آن در مورد شناورهای وارداتی ، کپی شناسنامه و کارت ملی مالک شناور و ... ) – مدارک مربوط به صلاحیت حقوقی شناور  برای احراز  پرچم جمهوری اسلامی ایران ( مانند اصل گواهینامه ابطال ثبت شناور  از کشور مبدأ در مورد شناورهای وارداتی به تأیید مقامات کنسولی ایران در کشور مربوطه و ترجمه رسمی آن و ...) – مدارک مربوط به اثبات صلاحیت فنی و ایمنی شناور  و مطابقت با استانداردها و قوانین و مقررات ملی و بین االمللی صلاحیت فنی و ایمنی شناور ها ( مانند تفاهم نامه نظارت بر ساخت و گزارشات بازدیدهای نوبتی حین ساخت به همراه  تأییدیه مصالح و تجهیزات از سوی موسسه رده بندی مورد تأیید سازمان بنادر و دریانوردی همچنین به همراه گواهینامه ساخت معتبر  ،  نقشه جات و کتابچه های سازه ای و تعادلی  تأیید شده ، گواهینامه های فنی و ایمنی معتبر  و .... در  مورد شناورهای نوساز  و در مورد شناورهای مستعمل و ارداتی  مانند نقشه ها و کتابچه های تأیید شده شناور  از سوی موسسات رده بندی مورد تأیید ، گواهینامه های فنی و ایمنی معتبر  و ...) – اظهارنامه ثبت

نحوه دسترسی به خدمت : مراجعه حضوری به اداره مرکزی بازرسی و ثبت شناورها

آدرس محل مراجعه : استان خوزستان –  خرمشهر -  میدان مقاومت -  بلوار شهدای شلمچه -  جنب صد دستگاه -  اداره مرکزی بازرسی و ثبت شناورها

تلفن   : 8-4206005     0632 و 06324206010

فکس : 4206006 0632 و 4206005  0632  و 06324206008

هزینه های مربوط به خدمت :

مبلغ

نام بانک

کد شعبه

شماره حساب

نام صاحب حساب

توضیحات

از -/000/30 تا -/000/300 ریال

ملی

مرکزی خرمشهر

2176452204005

اداره کل بندر و دریانوردی خرمشهر

جهت صدور گواهینامه ثبت

-/000/500 ریال

//

//

//

//

جهت صدور گواهینامه حداقل خدمه

 
 نام خدمت :  صدور مجوز فعالیت کارگاهها و شرکتهای تعمیر و ساخت شناورها

تعریف خدمت : بازرسی و ممیزی از کارگاههای ساخت و تعمیر شناورها جهت حصول اطمینان از رعایت استانداردها و الزامات قانونی ملی و بین المللی در ساخت و تعمیر شناورها در راستای اجرای قوانین و مقررات ملی و بین المللی دریایی همچنین آیین نامه سازمان بنادر و دریانوردی

سایر دستگاه های مرتبط در جهت انجام خدمت :   وزارت صنایع و  شرکتهای کشتی سازی - گمرک -  دریابانی و مرزبانی ناجا -  بانکها -  شرکت پخش فرآورده های نفتی – موسسات رده بندی مورد تأیید سازمان بنادر و دریانوردی – سازمان حفاظت محیط زیست - مراجع حقوقی و قضایی 

قوانین و مقررات مرتبط با خدمت : قانون دریایی ایران  -  آیین نامه سازمان بنادر  و دریانوردی -  آیین نامه بندرهای ایران –  آیین نامه ثبت و بهره برداری شناورها – آیین نامه ثبت نقل و انتقالات و معاملات کشتیها و اصلاحات بعدی -  آیین نامه ثبت کشتیها و شناورها -   کنوانسیونها و آیین نامه های بین المللی الحاقی جمهوری اسلامی ایران  مصوب سازمان جهانی دریانوردی (IMO ) -  آیین نامه ایمنی و نحوه  بازرسی از شناورهای غیرکنوانسیونی -  دستورالعملهای اجرایی نحوه ممیزی کارگاههای ساخت و تعمیر شناورها

زمان میانگین برای سرویس : در صورت تکمیل کلیه مدارک مورد نیاز حداکثر ظرف 48 ساعت

هزینه های مربوط به انجام خدمت : رایگان

مدارک مورد نیاز برای انجام خدمت : پروانه بهره برداری از وزارت صنایع -  اساسنامه شرکت به همراه آگهی روزنامه رسمی  آخرین تغییرا ت -  کپی شناسنامه و کارت ملی رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت به همراه آدرس دقیق پستی و شماره های تماس -  مجوز بهره برداری از بخش سواحل و بنادر سازمان بنادر و دریانوردی -  گواهینامه کنترل کیفیت و تأییدیه نفرات و تجهیزات مرتبط با ساخت شناورها  به تأیید یکی از موسسات رده بندی مورد تأیید سازمان بنادر و دریانوردی  -  مستندات استقرار سیستم جمع آوری و بازیافت مواد زائد احتمالی نفتی -  مجوز محیط زیست  -  مستندات مربوط به طرح مقابله با حوادث غیر مترقبه از قبیل مقابله با آلودگی ، اطفاء حریق  و ... -  مستندات مربوط به طرح به آب اندازی و از آب گیری ایمن شناورها -  نقشه جانمایی شرکت -  فرم تکمیل شده اطلاعات عمومی کارگاهها

نحوه دسترسی به خدمت : مراجعه حضوری به اداره مرکزی بازرسی و ثبت شناورها

آدرس محل مراجعه : استان خوزستان –  خرمشهر -  میدان مقاومت -  بلوار شهدای شلمچه -  جنب صد دستگاه -  اداره مرکزی بازرسی و ثبت شناورها

تلفن  : 8-4206005     0632 و 06324206010

فکس : 4206006 0632 و 4206005  0632  و 06324206008

آدرس وب سایت http://khorramshahrport.pmo.ir :