چهارشنبه ۱۰ خرداد ۱۴۰۲
 

میزخدمت حضوری

معرفی میزخدمت حضوری اداره کل بندر و دریانوردی خرمشهر 

در راستای طرح تکریم ارباب رجوع و خدمت رسانی بهینه به شهروندان میز خدمت حضوری با حضور کارشناسان آموزش دیده به شرح ذیل در بندر خرمشهر مستقر می باشد:

 

ساختمان تک ‍ پنجره دریایی بندری - CBC - طبقه همکف 

ساختمان ثبت شناورها - طبقه همکف 

 

خدمات قابل ارائه : پیگیری نامه های اداری و خدمات موردی 

*لازم به ذکر است تمامی خدمات مرتبط با فرایندهای اصلی اداره کل (خدمات شناسه دار) از طریق سامانه های مرتبط به صورت الکترونیکی قابل انجام می باشد.