پنج شنبه ۳ تیر ۱۴۰۰
 

فناوری اطلاعات و ارتباطات -> سیستم های نرم افزاری -> سامانه ثبت اطلاعات جغرافیائی (GIS)

 

 تهیه سیستم GIS تاسیسات بندری و دریایی سواحل کشور

 

  سامانه اطلاعات جغرافیایی مهندسی سواحل و بنادر ایران با هدف ذخیره سازی، بازیابی ، تجزیه و تحلیل و نمایش و تهیه گزارش از اطلاعات مربوط به سواحل و بنادر کشور تهیه شده است.

    در طراحی این سامانه که شامل شبکه‌های تأسیساتی، عوارض محوطه و سایت و همچنین پلانهای معماری، سازه‌ای و تأسیساتی ساختمانهای بنادر می‌باشد، از دقیق‌ترین روشهای جمع‌آوری و فرآوری اطلاعات و همچنین آخرین فن‌آوری توسعة نرم‌افزاری استفاده شده‌ است.

  از ویژگی های این سامانه ، امکان به روز کردن داده ها ، تجزیه و تحلیل اطلاعات، امکان نظارت بر ساخت و سازهای ساحلی و ... می باشد.

 

       

سیستم نرم افزاری gps