پنج شنبه ۳ تیر ۱۴۰۰
 

فناوری اطلاعات و ارتباطات ->سیستم های نرم افزاری --> صورت وضعیت پیمانکاران

 گردش صورت وضعیت پیمانکاران

این سامانه امکان پیگیری اتوماسیونی صورت وضعیت ها را از طریق ارتباط پیمانکاران با کیوسک اطلاع رسانی مستقر در بندر در مراحل مختلف اداری فراهم می سازد .

 

مزایای استقرار سامانه یکپارچه قراردادها :

- امکان رهگیری صورت وضعیت از طریق کیوسک اطلاع رسانی و پورتال

- تجمیع اطلاعات                                                                    

- صرفه جویی در زمان

- کاهش بروکراسی اداری

- جستجو و گزارشگیری سریع

- افزایش بهره وری

- رعایت قوانین و مقررات

- افزایش رضایت پیمانکاران و کارکنان

- کنترل و ارزیابی دقیق عملکرد در راستای تکریم ارباب رجوع