پنج شنبه ۳ تیر ۱۴۰۰
 

فناوری اطلاعات و ارتباطات ->سیستم جامع امور اداری

سیستم جامع امور اداری

در این سیستم جامع کلیه امور مربوط به بخش اداری در نظر گرفته شده است .از جمله


       1. کارگزینی و صدور احکام
       2. ارزشیابی
       3. رفاه و تربیت بدنی
       4. ایمنی و بهداشت
       5. احکام بازنشستگی
       6. امور عمومی و تدارکات
       7. آموزش

هدف از اجرای این پروژه صرفه جویی در هزینه و زمان و اجرای فعالیتهای امور اداری به صورت paperless می باشد .
در حال حاضر قسمتهایی از این سیستم از جمله کارگزینی و صدور احکام به صورت پایلوت راه اندازی شده است . همچنین این سیستم با سیستم مالی در ارتباط است و انتقال اطلاعات مربوط به احکام از این طریق انجام می شود . ارتباط این سیستم با سیستم حضور وغیاب در آینده دیده شده است .