سه شنبه ۸ بهمن ۱۳۹۸
 

فناوری اطلاعات و ارتباطات --> سیستم های نرم افزاری --> سامانه امور شرکت های کارگزار

  پورتال امور شرکت های کارگزار

   سامانه شرکت های کارگزار

   با راه اندازی سامانه امور شرکت های کارگزار از ابتدای اردیبهشت ماه سال 89 ، رسیدگی به درخواست های متقاضیان تاسیس و همچنین شرکت های فعال کارگزاری ترابری دریایی از طریق این سامانه به آدرس  http://aca.pmo.ir/default.aspx   انجام می پذیرد.

  

                 ----------------------------------------------------------------------

 

هدف از اجرای پروژه

  • ایجاد سیستم مکانیزه یکپارچه اطلاعاتی به منظور مدیریت فرآیندهای سازمانی
  • تسهیل در انجام امور حاکمیتی سازمان در حوزه نظارت بر شرکتهای کارگزاری ترابری دریائی
  • ارتقاء سطح خدمات شرکتهای کارگزاری ترابری دریائی
  • تحقق رضایت مندی مخاطبان سازمانی
  • برقراری مکانیزمی به منظور ارزیابی عملکرد شرکتهای کارگزاری در بنادر کشور

               ---------------------------------------------------------

مزایای سیستم

1-      تکریم ارباب رجوع در بنادر کشور

2-     تسریع در رسیدگی به درخواست های متقاضیان

3-      حذف ترددهای غیر ضروری

4-      صرفه جوئی در وقت و هزینه مراجعین

5-      آگاهی صاحبان کالاو مدیران شرکت های کارگزار از آخرین وضعیت شرکت های فعال، آئین نامه ها و دستور العمل های مرتبط