سه شنبه ۸ بهمن ۱۳۹۸
 

فناوری اطلاعات و ارتباطات --> سیستم های نرم افزاری--> نرم افزار هوشمند کسب و کار BI

سیستم هوشمندی تجاری (BI)

*        هدف و مزایای اجرای پروژه   :

    هدف از این پروژه، تجمیع اطلاعات سیستمهای مدیریتی جهت ارائه گزارشات پیچیده و سطح بالای مدیریتی می باشد. این سیستم علاوه بر ارائه گزارشات، امکان اتخاذ تصمیمات مناسب برای کاربران و خصوصا مدیران را فراهم می کند.

                               -----------------------------------------------------

*       مشخصات فنی
     بانک اطلاعاتی این سیستم اوراکل و نرم افزار BI مورد استفاده  Micro strategy می باشد.

                              -------------------------------------------------------

*       ارتباط با دیگر سیستمها

     در حال حاضر این سیستم با سیستم GCOMS و آمار عملیات در ارتباط است و اطلاعات موجود در آن را تجمیع می کند. در نظر است که در آینده ارتباط سیستم BI با سایر سیستمها نظیر TCTS نیز برقرار شده و گزارشات و تحلیلهای جامع تری را فراهم آورد. 

           سیستم هوشمند تجاری