پنج شنبه ۳ تیر ۱۴۰۰
 

فناوری اطلاعات و ارتباطات --> سیستم های نرم افزاری --> نرم افزار ترمینال کانتینر(THCS)

    سیستم مدیریت امور ترمینال های کانیتنری (THCS)

      این نرم افزار به سفارش شرکت کشتیرانی جنوب – خط ایران جهت مدیریت امور ترمینال های کانتینری در بنادر جنوبی کشور (بندرخرمشهر – امام خمینی و عسلویه) تهیه گردیده و جهت انجام  امور ذیل مورد استفاده  قرار می گیرد%

-     تخلیه و بارگیری کشتی ها ی کانتینری

   عملیات نگهداری کانتینرها در ترمینال ها

-      آمار روزانه ترمینال های کانتینری  

-     عملیات ترخیص کالا و کانتینر توسط صاحبان کالا

 

------------------------------------------------------------------------------

مزایای سیستم

-          بررسی و تغییر در عملیات سنتی و تبدیل آن به عملیات الکترونیکی 

-          حذف عملیات اضافی

-          مطابقت با نیازهای روز

-          دستیابی به یک وحدت رویه در زمینه ثبت و نگهداری کالا

-          جلوگیری از جعل و تقلب احتمالی در عملیات

-         دریافت گزارشات مفید و سریع مدیریتی از سیستم

-         در دسترس بودن اطلاعات از هر نقطه از بندر

-         قابلیت ردگیری کالا توسط صاحبان کالا و شرکتهای کشتیرانی

-          بی نیازی به فضای زیاد جهت بایگانی اطلاعات به دلیل الکترونیکی بودن سیستم

 

              THCS