پنج شنبه ۳ تیر ۱۴۰۰
 

تسهیلات و خدمات -> ترمینال تخصصی - >ترمینال کالای عمومی

 ترمینال کالاهای عمومی

 

ترمینال کالاهای عمومی بندر خرمشهر با در اختیار داشتن 341.827 مترمربع بارانداز و 125.600 مترمربع انبار مسقف کلیه خدمات مربوط به تخلیه و بارگیری ، نگهداری ، تحویل و تحول کالاهای عمومی و صدور اسناد را ارائه می نماید .

راهبری و بهره برداری ازترمینال در سال 82 به مدت 10 ساله به شرکت خدمات دریایی و بندری کاوه واگذار گردید .

* تجهیزات :

 - تجهیزات مورد استفاده در ترمینال کالاهای عمومی بندر خرمشهر :

ردیف

نوع تجهیزات

تعداد

واحد

ظرفیت (تن)

توضیحات

1

جرثقیل

2

دستگاه

60 تن

 

2

جرثقیل

1

دستگاه

35 تن

 

3

جرثقیل

11

دستگاه

25 تن

 

4

جرثقیل

2

دستگاه

20 تن

 

5

لودر L120

1

دستگاه

5 تن

 

6

لودر L90

1

دستگاه

3 تن

 

7

کمپرسی

2

دستگاه

10 و15 تن

 

7

کشنده کمر شکن

1

دستگاه

2 محور

 

8

لیفتراک

2

دستگاه

5/13 تن

 

9

لیفتراک

2

دستگاه

10 تن

 

10

لیفتراک

6

دستگاه

7 تن

 

11

لیفتراک

9

دستگاه

5 تن

 

12

لیفتراک

7

دستگاه

5/2 و 3 تن

 

13

تراکتور

21

دستگاه

30 تن

 

13

کفی تراکتور

63

دستگاه

از10 تا 30 تن

 

14

کفی کمر شکن

1

14

40 تن

 

15

کفی تریلر

1

15

25 تن