شنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۹
 

تسهیلات و خدمات -> ترمینال تخصصی -> ترمینال کانتینر

 ترمینال کانتینر:

 مهمترین ترمینال بندرخرمشهراست که پس از بازسازی رسماً فعالیت خودرا آغاز نمود . درراستای اجرای اصل  44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ازاواسط سال82 راهبری و بهره برداری از ترمینال (به مدت 10 سال) به شرکت کشتیرانی جنوب ـ خط ایران واگذار گردید .

 * اسکله ها :

ترمینال کانتینر بندر خرمشهر دارای 7 پست اسکله اختصاصی به طول 740 متربا آبخور حدود 7 متر می باشد.

* تجهیزات ساحلی کانتینری :

اسکله های کانتینری بندر خرمشهر مجهز به 2 دستگاه گنتری کرن و 1 دستگاه جرثقیل گاتوالد و یک دستگاه جرثقیل 60 تن موبایل می باشد .

 * محوطه هایCY  :

یاردهای کانتینری بندر خرمشهر دارای مساحتی معادل 165.000 هزار مترمربع است .

* انبار و محوطه CFS :

انبار CFS ترمینال کانتینر با 10.000 مترمربع انبار مسقف و 10.250 مترمربع محوطه آسفالته ی محصور، مجهز به کلیه امکانات و تجهیزات مربوط به عملیات تخلیه بارگیری واستریپ استافینگ         می باشد .

 * محوطه استقرار کانتینرهای یخچالی :

یارد مخصوص استقرار کانتینرهای یخچالی در محوطه B ترمینال کانتینر ایجاد گردیده است .

 * تجهیزات ترمینال کانتینر :

 - تجهیزات ساحلی :

ردیف

نوع تجهیزات

تعداد

واحد

ظرفیت (تن)

شرح

1

گنتری کرن

2

دستگاه

40

 

2

جرثقیل گاتوالد

1

دستگاه

100

 

3

جرثقیل لیبهر

1

دستگاه

60

 

4

جرثقیل موبایل ساحلی

1

دستگاه

90

 

- تجهیزات محوطه ای :

ردیف

نوع تجهیزات

تعداد

واحد

ظرفیت (تن)

شرح

1

ریچ تراک

1

دستگاه

15

 

2

ریچ استاکر(پر)

5

دستگاه

40

 

3

ریچ استاکر(خالی)

2

دستگاه

15

 

4

لیفتراک

2

دستگاه

15

 

5

لیفتراک

1

دستگاه

10

 

6

لیفتراک

7

دستگاه

3

 

7

کشنده

18

دستگاه

23