شنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۹
 

تسهیلات و خدمات ـ > ورزشی ـ > معرفی فعالیت های ورزشی ـ > تیراندازی و دارت

هیأت ورزشهای خاص گارد و انتظامات

هیأت ورزشهای گارد و انتظامات با ایجاد سالن ورزشی و وسایل ورزشی نقش مهمی در ایجاد ورزش در بین پرسنل داشته که این امر باعث بالا رفتن توان نیروی انسانی در مجموعه  خود شده اند، همچنین این هیأت با برگزاری مسابقات متعدد دارت و تیراندازی در بین کارکنان و خانواده ها ، توانسته است گام های مؤثری در جهت پیشرفت این ورزش بردارد .

 اهم فعالیت ها

1ـ  برگزاری مسابقات تیر اندازی بین پرسنل گارد و انتظامات

2ـ برگزاری مسابقات والیبال و ایجاد زمین والیبال

       3ـ تجهیزسالن بدنسازی و برگزاری مسابقات در ایام مختلف سال

4ـ کسب مقام قهرمانی مسابقات آمادگی جسمانی گارد بنادر

5ـ کسب مقام نایب قهرمانی مسابقات تیراندازی گارد بنادر

       6ـ برگزاری مسابقات دارت ، تیراندازی ، طناب کشی بین بانوان