شنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۹
 

تسهیلات و خدمات ـ > ورزشی ـ > معرفی فعالیت های ورزشی ـ > قایقرانی

قایقرانی

 از آنجا که ورزش های آبی بخصوص رشته قایقرانی با سیاست سازمان بنادر در ارتباط میباشد ، به منظور انسجام بخشیدن به این رشته ورزشی و افزایش گرایش به آن هیأت قایقرانی تشکیل و آغاز بکار کرد . این هیأت با خرید چند فروند قایق و پارو محلی را برای نگهداری و انجام تمرینات اعمال کرده است وبا توجه به جذابیت این رشته طرفداران زیادی را جلب کرده است .