شنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۹
 

تسهیلات و خدمات ـ > ورزشی ـ > معرفی فعالیت های ورزشی ـ > شطرنج

      شطرنج

هیأت شطرنج یکی از هیات های فعال اداره کل بوده که در مناسبتهای مختلف مسابقاتی را برگزار مینماید .تعداد اعضاء شرکت کننده در مسابقات در هر دوره بین 17 الی 19 نفر میباشد .

اهم فعالیتها

1- برگزاری مسابقات بمناسبت آزاد سازی خرمشهر

2- برگزاری مسابقات به مناسبت نیمه شعبان