شنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۹
 

تسهیلات و خدمات ـ > ورزشی ـ > معرفی فعالیت های ورزشی ـ > شنا

شنا

در سالهای اخیر مدیریت صحیح در ورزش شنا و بهره برداری از استخرها موجب استقبال فراوان کارکنان و خانواده ها قرار گرفت، به طوریکه برای تأمین نظر آنها ناچار به اجاره استخر در سطح شهرستان شده تا پرسنل این اداره کل بتوانند از این امکان بهره مند شوند.

اهم فعالیتهای شنا

1- اجاره استخر در سطح شهرستان خرمشهر برای استفاده خانواده ها

2- برگزاری کلاس آموزش شنا برای فرزندان

3- شرکت در مسابقات شنا در رده های سنی مختلف در سطح شهرستان

4- شرکت در مسابقات سراسری بنادر

5- کسب مقام های اول و سوم شنا بزرگسالان توسط آقای کریم شهیدی در مسابقات سراسرس بنادر

6- کسب مقام های چهارم و پنجم بزرگسالان توسط آقای حمید رضا اشترابه در مسابقات سراسری بنادر

7- اجاره استخر جهت تمرینات شنای بانوان

8- شرکت در مسابقات شنای بانوان بنادر کشور

9- کسب مقام سومی شنا توسط خانم سحر ملک محمدی

10- کسب مقام چهارمی شنا توسط خانم لاله دره نژاد