شنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۹
 

تسهیلات و خدمات ـ > ورزشی ـ > معرفی کمیته ورزش ـ > پیام رییس کمیته

سخن رییس محترم کمیته ورزش ، جناب آقای اقبال زائر سلیمانی :

هدف از ورزش ، پرورش جسم ، تربیت فکری اخلاقی و آماده ساختن افراد مفید برای جامعه می باشد . بدون تردید تقویت جسم ، بدون تمرین و ورزش ممکن نیست. در واقع ما از خدا توفیق ورزش کردن و سلامت زندگی کردن را خواستاریم .

بطور قطع ، توجه به زیر ساختهای ورزش و بهرمند شدن کارکنان از امکاناتی بهتر و بیشتر ، در دستور کار کمیته ورزش است ، چرا که اعتقاد داریم یک بال پرواز ورزش شامل امکانات و ساخت و سازها می باشد .

بدون شک ، پیشرفت‌های اخیر ورزش بندر ، مدیون و مرهون جمله تلاش‌ها و کوشش‌های وزین و منبعث از تفکر و خرد برتر مدیران ، مسئولین هیأتهای ورزشی و مربیان ورزش بندر بوده و در این راستا موفقیت‌های کسب شده مرهون استعداد برتر ایشان بوده است.

امید است با همکاری هرچه بیشتر در توسعه فعالیت های ورزشی ، در رسیدن به اهداف بندر خرمشهر و هدف های مشخص شده که رشد و اعتلاء سلامتی جسم و روح می باشد کوشا باشیم .