پنج شنبه ۳ تیر ۱۴۰۰
 

تسهیلات و خدمات ->ورزشی - >ارتباط با ما

اقبال زائر سلیمانی

اقبال زائر سلیمانی رئیس کمیته ورزش

  • : اداره کل بندر و دریانوردی خرمشهر
  • : 06153507065
  • : 7065
  • : 06153521089
  • :
سعید فرحانیان زاده

سعید فرحانیان زاده دبیر کمیته ورزش

  • : اداره کل بندر و دریانوردی خرمشهر
  • : 06153507051
  • : 7051
  • : 06153507048