شنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۹
 

تسهیلات و خدمات - > امور مالی - > ارتباط با ما

اقبال زائر سلیمانی

اقبال زائر سلیمانی معاون اداری و مالی

 • : 06324207065
 • : 7066
 • : 06324221089
 • :
هانی عباسیان

هانی عباسیان رییس اداره امور مالی

 • : اداره کل بندر و دریانوردی خرمشهر
 • : 06324207070
 • : 7070
 • : 06324207071
 • :
پورنگ جلیلیان

پورنگ جلیلیان مسئول حسابداری

 • : اداره کل بندر و دریانوردی خرمشهر
 • : 06324207069
 • : 7069
علیرضا خیراله

علیرضا خیراله مسئول تدارکات

 • : اداره کل بندر و دریانوردی خرمشهر
 • : 06324207110
 • : 7110
 • :
علی اسدی

علی اسدی مسئول حقوق و دستمزد

 • : اداره کل بندر و دریانوردی خرمشهر
 • : 06324207074
 • : 7073- 7074 - 7104
 • :
ماندانا ولد بیگی

ماندانا ولد بیگی مسئول درآمد

 • : اداره کل بندر و دریانوردی خرمشهر
 • : 06324207677
 • : 7677
 • : 06324213421
محمد نیک اقبال

محمد نیک اقبال مسئول امور بازنشستگان

 • : اداره کل بندر و دریانوردی خرمشهر
 • : 06324207071
 • : 7071