سه شنبه ۸ بهمن ۱۳۹۸
 

تسهیلات و خدمات- >امور مالی -> راهنمای متقاضیان -> دریافت فیش حقوقی

ارسال فیش حقوقی بازنشستگان به صندوق پست الکترونیکی سازمانی   

ارسال فیش حقوقی بازنشستگان به صندوق پست الکترونیکی سازمانی آنها در راستای تحقق اهداف دولت الکترونیکی  و اهداف بندر خرمشهر و   بمنظور کاهش مراجعات حضوری و تکریم ارباب در بندر خرمشهر صورت گرفت .

1ـ بازنشستگان محترم می بایست جهت دریافت شناسه کاربری خود ( ایمیل سازمانی ) با شماره تلفن 4207104 ـ 632 ، جناب آقای ستار نیک اقبال مسئول حقوق و دستمزد تماس حاصل نمایند .

2ـ جهت دریافت فیش حقوقی به وب سایت اداره بندر خرمشهر به آدرس www.khport.ir   یا  http://khorramshahrport.pmo.ir امور بازنشستگان مراجعه نمایند .

3ـ پیشنهاد میگردد بازنشستگان محترم پس از اولین ورود پسورد خود را تغییر دهند .

مزایای  سیستم :

  • کاهش مراجعات حضوری با هدف صرفه جویی در وقت و هزینه ها

  • اطلاع از آخرین وضعیت حقوق با قابلیت پرینت فیش حقوق در هر زمان و مکان با استفاده از بستر اینترنت

  • قابلیت ارائه فیش های حقوقی  به کلیه موسسات و ادارات با استفاده از بستر اینترنت در هر زمان و مکان

  • اطلاع از آخرین وضعیت حقوقی با استفاده از سامانه ارسال پیام کوتاه  (sms)