پنج شنبه ۳ تیر ۱۴۰۰
 

تسهیلات و خدمات -> دریایی ->یدک کشی

نام خدمت : یدک کشی

دستگاه ارائه دهنده خدمت : سازمان بنادر و دریانوردی

شرکت ارائه دهنده خدمت : اداره کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان-خرمشهر

نام خدمت : یدک کشی

تعریف خدمت : یدک کردن شناورها به علت خراب یا ضعیف بودن و یا نداشتن موتور و قابلیت دریانوردی

قوانین و مقررات مرتبط با خدمت : نرخ کرایه ساعتی خدمات یدک کشی به شناورها اعلام شده توسط کارشناس خبره بندر

زمان میانگین برای سرویس : متغیر است

هزینه های مربوط به انجام خدمت : نرخ تعرفه یدک کشی طبق تعرفه تصویب شده در اداره کل بنادر دریانوردی خرمشهر اخذ میگردد

مدارک مورد نیاز برای انجام خدمت : تکمیل فرم توافق نامه توسط نمایندگی کشتیرانی

نحوه دسترسی به خدمت : مراجعه حضوری

آدرس محل مراجعه: خرمشهر –میدان شهید مولودی –اداره کل بندر و دریانوردی –ساختمان تک پنجره ای –اداره امور دریایی

تلفن:3-06324222801