چهارشنبه ۱۰ خرداد ۱۴۰۲
 
علی عسکری

 

صندوق ارتباط مستقیم با مدیرکل بندر و دریانوردی خرمشهر

به بخــش ارتباط مســتقیم با مدیرکل بندر و دریانوردی خرمشـهر خوش آمدید.

هدف این بخش استفاده از نظرات بازدید کنندگان گرامی برای بهبود هرچه بیشتر

خدمات این اداره کل می باشد.

بدیهی است متن پیام ارسالی، مستقیما و فقط توسط مدیرکل ملاحظه خواهد شد.

 

ارتباط با مدیرکل بندر و دریانوردی خرمشهر

ارتباط با مدیرکل بندر و دریانوردی خرمشهر