یکشنبه ۱ مهر ۱۳۹۷

تعداد بازدیدکنندگان

۲۱ نفر
۱۵,۰۲۲,۵۴۴ نفر
۲۰,۵۹۸ نفر
۲۹,۵۳۳ نفر
۱۶ خرداد ۱۳۹۳
۱۵۸,۱۴۸ نفر
تاریختعداد کاربرانتعداد صفحات مشاهده شده
۰۷/۰۱ ۱۵۷   کاربر ۲۱۲   صفحه
۰۶/۳۱ ۳۷۵   کاربر ۴۷۱   صفحه
۰۶/۳۰ ۱۲۷   کاربر ۱۷۸   صفحه
۰۶/۲۹ ۱۱۴   کاربر ۱۴۰   صفحه
۰۶/۲۸ ۱۲۷   کاربر ۱۶۶   صفحه
۰۶/۲۷ ۱۷۰   کاربر ۳۰۱   صفحه
۰۶/۲۶ ۱۶۷   کاربر ۲۶۴   صفحه
۰۶/۲۵ ۱۷۳   کاربر ۲۹۹   صفحه
۰۶/۲۴ ۲۰۱   کاربر ۳۰۷   صفحه
۰۶/۲۳ ۱۳۵   کاربر ۱۶۹   صفحه
۰۶/۲۲ ۲۰۸   کاربر ۲۶۸   صفحه
۰۶/۲۱ ۱۸۸   کاربر ۲۷۲   صفحه
۰۶/۲۰ ۲۳۰   کاربر ۳۳۹   صفحه
۰۶/۱۹ ۱۹۷   کاربر ۳۳۱   صفحه
۰۶/۱۸ ۲۷۳   کاربر ۳۹۹   صفحه
۰۶/۱۷ ۳۶۵   کاربر ۴۱۹   صفحه
۰۶/۱۶ ۱۰۰   کاربر ۱۵۳   صفحه
۰۶/۱۵ ۱۵۹   کاربر ۲۳۸   صفحه
۰۶/۱۴ ۱۷۷   کاربر ۲۴۴   صفحه
۰۶/۱۳ ۱۵۸   کاربر ۲۵۳   صفحه
۰۶/۱۲ ۱۶۶   کاربر ۲۶۷   صفحه
۰۶/۱۱ ۱۶۸   کاربر ۲۲۱   صفحه
۰۶/۱۰ ۱۶۸   کاربر ۲۴۲   صفحه
۰۶/۰۹ ۱۲۸   کاربر ۲۰۲   صفحه
۰۶/۰۸ ۱۵۳   کاربر ۲۱۳   صفحه
۰۶/۰۷ ۱۸۲   کاربر ۳۰۱   صفحه
۰۶/۰۶ ۱۷۲   کاربر ۲۹۰   صفحه
۰۶/۰۵ ۲۲۶   کاربر ۳۱۷   صفحه
۰۶/۰۴ ۲۹۳   کاربر ۳۹۹   صفحه
۰۶/۰۳ ۳۶۳   کاربر ۴۱۰   صفحه
ساعتتعداد بازدیددرصد بازدید

ساعت ۰ تا ۱
۳۸,۱۹۵ ۳ %

ساعت ۱ تا ۲
۳۸,۷۱۶ ۳ %

ساعت ۲ تا ۳
۲۹,۱۷۴ ۲ %

ساعت ۳ تا ۴
۲۷,۶۱۷ ۲ %

ساعت ۴ تا ۵
۳۰,۰۲۱ ۲ %

ساعت ۵ تا ۶
۲۶,۳۰۷ ۲ %

ساعت ۶ تا ۷
۲۶,۷۷۸ ۲ %

ساعت ۷ تا ۸
۵۱,۶۴۵ ۴ %

ساعت ۸ تا ۹
۸۷,۹۸۹ ۶ %

ساعت ۹ تا ۱۰
۹۹,۶۵۳ ۷ %

ساعت ۱۰ تا ۱۱
۱۰۶,۵۵۳ ۸ %

ساعت ۱۱ تا ۱۲
۱۰۱,۸۰۹ ۷ %

ساعت ۱۲ تا ۱۳
۹۰,۰۰۳ ۶ %

ساعت ۱۳ تا ۱۴
۸۳,۲۲۳ ۶ %

ساعت ۱۴ تا ۱۵
۸۷,۹۳۲ ۶ %

ساعت ۱۵ تا ۱۶
۸۱,۲۵۹ ۶ %

ساعت ۱۶ تا ۱۷
۵۶,۴۹۳ ۴ %

ساعت ۱۷ تا ۱۸
۴۹,۲۰۷ ۴ %

ساعت ۱۸ تا ۱۹
۳۹,۵۲۵ ۳ %

ساعت ۱۹ تا ۲۰
۵۱,۳۶۶ ۴ %

ساعت ۲۰ تا ۲۱
۴۹,۷۷۰ ۴ %

ساعت ۲۱ تا ۲۲
۴۵,۶۱۷ ۳ %

ساعت ۲۲ تا ۲۳
۴۲,۸۷۳ ۳ %

ساعت ۲۳ تا ۲۴
۴۹,۴۹۷ ۴ %
نام کشورتعداد بازدیددرصد بازدید
IRN
IRN
۵,۱۹۲,۸۳۶ ۳۶ %
ZZZ
ZZZ
۳,۰۲۰,۰۶۵ ۲۱ %
GBR
GBR
۱,۸۰۱,۰۵۰ ۱۲ %
USA
USA
۱,۵۵۹,۶۰۷ ۱۱ %
EU
EU
۶۹۱,۳۴۱ ۵ %

۵۶۲,۹۷۲ ۴ %
CHN
CHN
۵۰۱,۵۴۲ ۳ %
DEU
DEU
۲۳۷,۳۸۷ ۲ %
FRA
FRA
۲۱۵,۸۵۱ ۱ %
ROM
ROM
۱۳۰,۲۸۲ ۱ %
RUS
RUS
۱۲۶,۷۰۰ ۱ %
UKR
UKR
۱۱۶,۰۳۴ ۱ %
IND
IND
۷۵,۸۷۱ ۱ %
JPN
JPN
۷۱,۷۱۱ ۰ %
POL
POL
۵۱,۶۹۸ ۰ %
NOR
NOR
۴۱,۰۲۵ ۰ %
NLD
NLD
۳۵,۰۸۵ ۰ %
CAN
CAN
۳۱,۶۴۹ ۰ %
KOR
KOR
۲۷,۳۷۵ ۰ %
PHL
PHL
۲۵,۳۶۲ ۰ %
نام مرورگرتعداد بازدیددرصد بازدید
IE 8.0
IE 8.0
۲۶۵,۰۲۵ ۳۵ %
Chrome
Chrome
۱۳۸,۸۲۶ ۱۹ %
Firefox
Firefox
۱۰۰,۳۱۶ ۱۳ %
IE 9.0
IE 9.0
۸۰,۴۰۷ ۱۱ %
IE 7.0
IE 7.0
۴۰,۴۳۰ ۵ %
Mozilla
Mozilla
۳۲,۲۶۷ ۴ %
IE 11.0
IE 11.0
۲۵,۷۵۰ ۳ %
Safari
Safari
۱۸,۰۶۷ ۲ %
Other
Other
۱۶,۷۰۵ ۲ %
IE 10.0
IE 10.0
۱۳,۶۸۷ ۲ %
IE 6.0
IE 6.0
۱۱,۸۵۶ ۲ %
Opera
Opera
۴,۳۴۵ ۱ %
Edge
Edge
۷۴۸ ۰ %
سیستم عاملتعداد بازدیددرصد بازدید
Windows 7 ۳۲۶,۰۴۳ ۴۴ %
XP ۱۶۶,۷۷۷ ۲۲ %
Vista ۸۹,۶۸۶ ۱۲ %
Other ۵۸,۱۳۲ ۸ %
Linux ۳۲,۹۷۰ ۴ %
Windows 2003 ۲۹,۷۸۴ ۴ %
Windows 10 ۱۵,۲۶۵ ۲ %
iOS ۱۴,۸۷۵ ۲ %
Windows 8 ۱۰,۱۵۹ ۱ %
Android ۴,۲۶۱ ۱ %
FreeBSD ۵ ۰ %
Windows Mobile ۰ ۰ %
WebOS ۰ ۰ %
کلمات جستجو شده 
بندر خرمشهر ۲,۱۳۳
خرمشهر ۱,۰۳۱
اداره بندر خرمشهر ۸۰۱
آیین نامه خرید خدمات مشاوره ۶۷۱
بندرخرمشهر ۵۱۴
سایت بندر خرمشهر ۳۱۱
a guide to collision avoidance rules pdf ۲۵۸
لایف رفت ۲۰۱
کمک های اولیه ppt ۱۹۲
شطرنج ۱۶۵
اداره بندرخرمشهر ۱۵۴
سایت اداره بندر خرمشهر ۱۴۲
khorramshahr port ۱۳۵
اداره کل بنادر و دریانوردی خرمشهر ۱۳۴
گمرک خرمشهر ۱۳۴
a guide to the collision avoidance rules pdf download ۱۲۰
درمان سوختگى سرد ۱۱۴
http://khorramshahrport.pmo.ir/fa/filepool2/download/d2a8b91c1743b8a8cd45f3da0c615882d60eee51ae2e2c6db1f6b35e833c3aa2 ۱۱۱
تعریف آتش ۱۱۰
اطفاء حریق ppt ۱۱۰
ror by cockroft ۱۰۹
مهدی فرمهینی فراهانی ۱۰۸
نقشه خرمشهر ۱۰۷
khorramshahr ۱۰۶
چارت سازمانی ۱۰۵
cockroft ror pdf ۱۰۴
دریانوردی خرمشهر ۱۰۱
cockroft ror ۱۰۰
ایمنی حریق ppt ۹۵
پاورپوینت اطفاء حریق ۹۵
اداره کل بندر و دریانوردی خرمشهر ۹۱
فیش حقوقی ۸۹
آیین نامه اجرایی بند ج ماده 12 قانون برگزاری مناقصات ۸۹
gcoms ۸۹
اداره بنادر خرمشهر ۸۶
آموزش آتش نشانی ppt ۸۵
ترانشیپ چیست ۸۳
http://khorramshahrport.pmo.ir/fa/filepool2/download/8385ff0522a30160a9034fc4720a22bed60eee51ae2e2c6db1f6b35e833c3aa2 ۸۳
مناقصات ۸۲
کمکهای اولیه ppt ۸۱
آیین نامه خرید خدمات مشاور ۸۱
کشتیرانی خرمشهر ۷۹
خرید خدمات مشاوره ۷۹
آئین نامه خرید خدمات مشاوره ۷۸
ایین نامه خرید خدمات مشاوره ۷۸
آموزش اطفاء حریق.ppt ۷۸
پاورپوینت کمک های اولیه ۷۴
تعریف اتش ۷۳
لایف رافت ۷۳
A Guide to the Collision Avoidance Rules ۷۳