یکشنبه ۱ مهر ۱۳۹۷
برگزاری اولین جلسه اتاق فکر در بندر خرمشهر
۲۱ شهریور ۱۳۹۷ - ۲۰:۱۶
[ تعداد بازدید : ۷۲ ]
بررسی فعال سازی ناوگان ریلی بندر خرمشهر
۲۱ شهریور ۱۳۹۷ - ۲۰:۰۸
[ تعداد بازدید : ۳۹ ]
انجام 40 خدمت مؤثر در حوزه اجتماعی و شهری توسط بندر خرمشهر
۲۰ شهریور ۱۳۹۷ - ۱۰:۳۷
[ تعداد بازدید : ۸۴ ]
تسهیل سفرهای دریایی از بندر خرمشهر به بصره و کویت
۱۹ شهریور ۱۳۹۷ - ۹:۴۵
[ تعداد بازدید : ۸۹ ]
جانمایی 6 پست اسکله تفریحی و گردشگری در کارون
۰۸ شهریور ۱۳۹۷ - ۲۲:۳۲
[ تعداد بازدید : ۱۱۱ ]
حضور بندر خرمشهر در نمایشگاه دستاوردهای دولت در خوزستان
۰۶ شهریور ۱۳۹۷ - ۱۳:۳۶
[ تعداد بازدید : ۷۰ ]

خدمات الکترونیکی (میز خدمت الکترونیکی)

تعرفه خدمات

شرکت های دریایی بندری

بازرسی و ثبت شناورها

بازاریابی و سرمایه گذاری

تاریخ آخرین بروز رسانی : ۱ مهر ۱۳۹۷