چهارشنبه ۱۰ خرداد ۱۴۰۲
 
سازمان بنادر و دریانوردی/حقوق شهروندی/پرسشنامه سنجش رضایت ارباب رجوع

پرسش نامه سنجش رضایت ارباب رجوع از خدمات

پرسش نامه سنجش رضایت ارباب رجوع از خدمات

مشخصات فردی
لطفا به هر یک از سوالات ذیل به میزان سطح رضایت مندی خود پاسخ دهید.
سنجش شفافیت فرآیندی
پاسخگوئی و مسئولیت پذیری
تسلط بر فرایند
زمان فرایند
نظام مند بودن فرایند
کلیت فرایند


* = ضروری