چهارشنبه ۱۰ خرداد ۱۴۰۲
 

به سیستم پیگیری شکایات اداره کل بندر و دریانوردی خرمشهر خوش آمدید :

بازدید کننده گرامی،
صفحه جاری مخصوص پیگیری هرگونه انتقاد، پیشنهاد و نکته نظرهای سازنده شما هم میهن عزیز در رابطه با سازمان بنادر و دریانوردی ایجاد گردیده است.
معتقدیم نکته نظرهای سازنده شما هم میهن عزیز، کمک شایانی در ارتقاء کیفیت خدمات این سازمان خواهد بود.